UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Dalii, Idy, Rocha Piątek, 04.09.2015

Dlaczego opóźnia się budowa mostu na Popradzie w Piwnicznej?

*}
Kategoria: Gospodarka 22-12-2011, 11:06 czytane:

1143

 razy
komentarzy: 5

Tygodnik Miasto Nowy Sącz w dzisiejszym wydaniu (22 grudnia) zamieszcza odpowiedź Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej na pytanie redakcji o losy budowy mostu granicznego ze Słowacją na Popradzie w Piwnicznej.

Wspólna polsko-słowacką inwestycja, z którą nie tylko władze samorządowe Piwnicznej wiązą ogromne nadzieje - ma zastąpić zdewastowaną drogę dojazdową do przejścia granicznego w Mniszku - opóźnia się niemiłosiernie. Słowacy za poślizg obwiniają stronę polską.  

Poniżej wyjasnienia ministerstwa w tej sprawie.

 

                                             ***

 

(...) w odpowiedzi na pytania dotyczące budowy mostu łączącego miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyjaśnia, że podstawę do realizacji mostu granicznego stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie nowego połączenia drogowego i mostu granicznego przez rzekę Poprad w rejonie miejscowości Piwniczna i Mniszek nad Popradem, sporządzona 23 listopada 2004 r. w Ostrawie. Zgodnie z umową za przygotowanie i budowę mostu granicznego odpowiedzialna jest strona słowacka we współpracy ze stroną polską i przy jej finansowym udziale. Poza budową mostu umowa zobowiązuje każdą ze stron do wybudowania dojazdu do mostu na swoim terytorium. Po stronie polskiej jako dojazd zostanie wykorzystany (po przekwalifikowaniu) 3,1 km fragment drogi krajowej nr 87. Na tym odcinku wymagane są prace dostosowawcze, między innymi zastąpienie dwóch mostów (na potoku Słomniczanka i na potoku bez nazwy) nowymi obiektami oraz przebudowa muru oporowego wzdłuż rzeki Poprad łącznie z przebudową siedmiu przepustów. Konieczna jest również dobudowa łącznika o długości ok. 80 m, łączącego istniejący przebieg drogi z nowym mostem. Koszt całkowity do poniesienia przez stronę polską wynosi 125 mln zł.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła przygotowania do budowy nowej drogi dojazdowej oraz mostu. W dniu 29.10.2010 r. została wydana decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZnRID). Zadanie „udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze nr 87 wraz z dojazdami” zostało wpisane do załącznika nr 1a Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 –2015. W załączniku tym umieszczono zadania, które ze względu na stan przygotowania mogłyby się rozpocząć przed 2013 rokiem, w przypadku wygospodarowania środków w ramach kontraktów realizowanych z załącznika nr 1 bądź pozyskania dodatkowych limitów dla Programu.

Ze względu na powyższe, Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zwrócił się z prośbą do Generalnego Dyrektora Słowackiego Zarządu Dróg o odłożenie terminu ogłoszenia przetargu na budowę mostu granicznego na koniec pierwszego kwartału 2012 r. W dniu 23 maja br. otrzymał zapewnienie strony słowackiej, że wejście na teren Polski dla potrzeb realizacji mostu granicznego będzie uzgodnione tak, by odpowiadało obu stronom i jednocześnie nie zagrażało realizacji ani zakończeniu prac budowlanych. Strona słowacka poinformowała, że ze względu na stan przygotowania i zapewnione finansowanie istnieje możliwość samodzielnej budowy drogi dojazdowej i że planuje na 08.2011 r. ogłosić przetarg na budowę drogi dojazdowej z terminem rozpoczęcia realizacji na 12.2011r. i zakończenia na 10.2013 r.

Ponadto, ze względu na wygenerowane oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych, Minister Infrastruktury postulował przesunięcie z Załącznika 1 a Programu do Załącznika 1 m.in. zadania: „udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze krajowej nr 87 wraz z dojazdami”, lecz nie otrzymał na to zgody Ministra Finansów.

(s)

Podziel się

Komentarze