UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Cyrusa, Izabeli, Rajmundy Poniedziałek, 31.08.2015

Łabowa: od 9 lutego nowe stawki za wodę i ścieki

Kategoria: Gospodarka 13-01-2013, 12:45 czytane:

 razy
komentarzy: 7

Rady Gminy Łabowa zatwierdziła nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Łabowa. Dotyczy to okresu od 9 lutego 2013 r. do 8 lutego 2014 r.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodą przedstawia się następująco: pierwsza grupa taryfowa za metr sześcienny dostarczonej wody zapłaci 3,19 zł netto (3,45 z VAT), zaś druga grupa taryfowa – 5,12 netto (5,53 z VAT). Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich grup taryfowych kształtuje się na poziomie 4,40 zł netto (4,75 z VAT) na odbiorcę na miesiąc. 
Pierwsza grupa taryfowa za metr sześcienny ścieków zapłaci teraz 5 zł (5,40 z VAT), druga – 12 zł (12,96 z VAT). 
Dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę gmina Łabowa wyróżniła dwie taryfowe grupy odbiorców usług. Pierwszą z nich stanowią gospodarstwa domowe, szkoły oraz inne instytucje pożytku publicznego. Natomiast drugą taryfową grupą są odbiorcy, którzy wykorzystują wodę do celów produkcyjnych, czyli prowadzą działalność gospodarczą.
Również dla zbiorowego odprowadzania ścieków gmina wyróżniła dwie grupy odbiorców usług. Pierwsza to usługobiorcy odprowadzający do kanalizacji ścieki z gospodarstw domowych oraz podmioty prowadzące wyłącznie działalność zaklasyfikowaną wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), a więc: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, administracja publiczna, edukacja, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. Druga taryfowa grupa skupia usługobiorców nie wymienionych w pierwszej grupie taryfowej.
W rozliczeniach z odbiorcami usług w zależności od ich zaklasyfikowania do odpowiednich grup taryfowych obowiązują zróżnicowane ceny i stawki opłat oraz zasady ich stosowania.
W rozliczeniach za wodę dla wszystkich usługobiorców obowiązuje taryfa wieloczłonowa. Składa się ona z ceny wyrażonej w złotych za 1 m sześcienny dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej. Stawka abonamentowa jest niezależna od ilości dostarczonej wody. Jest płatna za każdy miesiąc bez względu na ilość poboru wody lub też jego całkowity brak. Stawka opłaty abonamentowej jest wyrażana w złotych na odbiorcę usług na miesiąc. Pozwala utrzymać w gotowości do świadczenia usług urządzenia wodociągowe oraz jednostki usługi odczytu wodomierza i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody.
W przypadku rozliczeniach ścieków dla grup taryfowych usługobiorców ma zastosowanie taryfa jednoczłonowa. Składa się na nią cena wyrażona w złotych za 1 m sześcienny odprowadzanych ścieków bez stawki opłaty abonamentowej.

Zygmunt Gołąb
Fot. sxc.hu

Podziel się

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Aby komentować artykuły na portalu należy zalogować się Zarejestruj się