UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Augustyna, Kamelii, Lidii Poniedziałek, 03.08.2015

Sądecki Klaster ostro krytykuje rząd: jest oświadczenie

Kategoria: Gospodarka 02-02-2014, 08:00 czytane:

 razy
komentarzy: 2

Andrzej Zarazka, koordynator Sądeckiego Klastra Energii Odnawialnej przesłał nam oświadczenie dotyczące rządowego projektu Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Poniżej treść tego listu.

„Mimo zapewnień zadeklarowanych przez Rząd podczas prac nad tzw. „Małym trójpakiem” – nowelizacja prawa energetycznego dokonana w sierpniu 2013 roku, zapisy ostatniej wersji ustawy, praktycznie całkowicie pomijają obywatelską energetykę prosumencką. Wbrew temu, co sugeruje projekt, ustawa w proponowanym ostatnio brzmieniu skierowana jest przede wszystkim do skostniałego, scentralizowanego sektora energetyki konwencjonalnej. Nie wspiera zrównoważonego rozwoju sektora rozproszonych odnawialnych źródeł energii, a więc stwarza zagrożenie dla lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, zwłaszcza na peryferiach systemu krajowego.
Obecny kształt projektu ustawy niweczy efekty trwających przez ponad 2 lata żmudnych i niezwykle szerokich konsultacji społecznych.Mimo trwających dyskusji i wypracowanych uzgodnień pominięto oczekiwane przez lokalne społeczności ustawowe wsparcie dla ciepła z OZE.
Wypacza to dyrektywy unijne i stanowi realne zagrożenie niewypełnienia przez Polskę celu; 15 proc. udziału energii odnawialnej w finalnym „miksie” energetycznym. W naszej opinii, projekt ten nie tworzy fundamentów dla powstania w Polsce energetyki rozproszonej, istotnego bodźca do rozwoju małych przedsiębiorstw, zwłaszcza na obszarach wiejskich, które z natury rzeczy stają się na świecie ważne dla energetyki prosumenckiej. Decydują o tym istniejące potrzeby na tych obszarach, a także zasoby do wykorzystania.
W Polsce mamy dodatkowo, katastrofalnie niski poziom gazowej i energetycznej infrastruktury przesyłowej..Ustawa o odnawialnych źródłach energii powinna przyśpieszać rozwój lokalnego rynku energii odnawialnej i stać się katalizatorem innowacyjności, rozwoju technologicznego oraz kołem zamachowym gospodarki. Jest to możliwe tylko w przypadku realnego, a nie deklaratywnego wsparcia dla małych instalacji OZE, kosztem wprowadzenia ograniczeń dla technologii współspalania węgla, zwłaszcza importowaną!).
Apelujemy o znaczne zmniejszenie wsparcia dla współspalania biomasą, na rzecz rozwiązań umożliwiających rozwój technologiczny i dywersyfikacje źródeł zapewniających rzeczywiste korzyści ekologiczne, a co najważniejsze społeczne i ekonomiczne nowych, stałych miejsc pracy.
Niestety brak jest w projekcie realnego i czytelnego wsparcia dla mikroinstalacji. Ignoruje kluczowe przesłanie rozwoju zrównoważonego mówiące o tym, że rozwój energetyki odnawialnej powinien opierać się przede wszystkim na lokalnych zasobach odnawialnych i generacji rozproszonej, a nie na ochronie nieefektywnych wielopaliwowych technologii konwencjonalnych. Sprawia to, ze w opinii sygnatariuszy niniejszego stanowiska projekt w prezentowanym kształcie nie spełnia warunków do dalszego procedowania.
Powyższe stanowisko jest powodowane odpowiedzialnością niżej podpisanych za zrównoważony, pluralistyczny i partycypacyjny model rozwoju energetyki, który powinien być dostosowany do warunków lokalnych, regionalnych i krajowych, a zarazem zgodny z polityką Unii Europejskiej. Model, który daje wszystkim podmiotom na rynku szanse działania i pozwala na maksymalizację korzyści w kraju, na rzecz obywateli i gospodarki.
Z upoważnienia członków Sadeckiego Klastra Energii Odnawialnej mgr inż. Andrzej Zarazka – Koordynator Klastra”.


(B)
Fot: arch. Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

 

Podziel się

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Aby komentować artykuły na portalu należy zalogować się Zarejestruj się