UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Cyrusa, Izabeli, Rajmundy Poniedziałek, 31.08.2015

Uwaga! Zmiany w przepisach o zasiłku pielęgnacyjnym

Kategoria: Gospodarka 20-02-2013, 07:01 czytane:

 razy
komentarzy: 4

Pierwszego stycznia 2013 weszła w życie nowa ustawa, która wprowadziła kilka zmian dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych. Co konkretnie się zmienia?

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do 30 czerwca 2013. Po upływie tego terminu decyzje wygasają z mocy prawa i należy ponownie złożyć odpowiedni wniosek w celu ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli - co należy podkreślić - zrezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą dysponującą orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to też osób posiadających orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami dotyczącymi opieki bądź pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności codziennego udziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki nie przekracza łącznie 623 zł w przeliczeniu na osobę. Kiedy dochód przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do owego zasiłku o kwotę niższą lub równą kwocie najniższego zasiłku rodzinnego, zasiłek przysługuje, o ile przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym, zasiłek już nie przysługuje.
Zasiłek wynosi 520 zł miesięcznie. Za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się kwotę w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień i zaokrągla kwotę do 10 groszy w górę.
Kinga Górka
opr. Zog

Podziel się

Komentarze

DODAJ KOMENTARZ

Aby komentować artykuły na portalu należy zalogować się Zarejestruj się