Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 18 marca. Imieniny: Edwarda, Narcyza, Zbysława
15/04/2018 - 22:25

Tu pieniądze służą ludziom, czyli 23. zjazd Kas Wajemnej Pomocy

W sobotę 14 kwietnia w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbył się 23 Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy", Nie zabrakło podsumowania działalności organizacji w 2017 roku, podkreślenia jej znaczenia dla współpracy z lokalnymi samorządami. Wręczono przy tym podziękowania i nagrody.

Kasy Wzajemnej Pomocy to stowarzyszenie, które powstało w 1997 roku z inicjatywy Zygmunta Berdychowskiego - w tamtym czasie Prezesa Fundacji Sądeckiej oraz Przewodniczącego Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków. Wszystkie dzieła powstały w duchu przywiązania do tradycji i idei zaszczepionych przez słynnych Jana i Braci Potoczków - inicjatorów pierwszych kas zapomogowo-pożyczkowych dla ludności wiejskiej.

To już 23 raz, kiedy delegaci wszystkich 33 kół gminnych, na które Stowarzyszenie jest podzielone, na czele z ich prezesami i skarbnikami spotykają się w jednym miejscu by omówić efekt wspólnej całorocznej pracy. Przypomnijmy stowarzyszenia swą działalnością obejmuje znaczny obszar Małopolski rozciągając się od Spytkowic i Nowego Targu na zachodzie po Ropę i Wysową na wschodzie, Od północy od Nowego Brzesko i Tuchowa po Piwniczną na południu.

Zebranie zostało zainaugurowane uroczystym wprowadzeniem pocztu sztandarowego, a następnie minutą ciszy dla wszystkich członków Kas, którzy odeszli w minionym roku. Przewodniczącym zebrania został Jerzy Bochyński+. Po ukonstytuowaniu Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej nastąpiło Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po uznaniu Zjazd za ważny dokonano oceny obrotu finansowego w Stowarzyszenie i jego poszczególnych kołach. Liczby robią wrażenie. Otóż zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2017 do Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy należy w sumie 3256 członków zwyczajnych oraz 872 członków wspierających. W samym roku 2017 udzielono 1.812 pożyczek na łączną wartość  4.613.270 zł.Stan posiadanych środków finansowych zaś to 3.251.292 zł.

Podczas wystąpienia Prezes Zarządu Zygmunt Berdychowski podkreślił, że dużym sukcesem jest fakt, iż wartość pożyczek przewyższa stan nieruchomych środków, bo to oznacza, że pieniądze są w obrocie, że pieniądze nie są zamrożone i faktycznie znajdują swoje zastosowanie by wspierać osoby potrzebujące.
Prezes zaznaczył jednak, że w dalszym ciągu należy pracować nad tym aby środki w poszczególnych oddziałach były w jeszcze większym stopniu faktycznie wykorzystywane, aby były cały czas w ruchu - bo w ten sposób świadczymy na bieżąco pomoc, a koła wykazują swą użyteczność. Nie brakło przy tym odniesienia do realizacji polityki 500+ w minionym roku, która przecież pozwoliła załatać rodzinny budżet. Pomimo tego liczby pokazują, że Stowarzyszenie nie zmniejszyło swej przydatności (w 2016 r. liczba pożyczek 1.915 na wartość 4.607.830 zł), co należałoby zdaniem Prezesa uznać za olbrzymi sukces.

Podczas zebrania nie zabrakło przedstawicieli samorządów, którzy podkreślili dobrą współpracę z lokalnym kołami na rzecz dobra społecznego. Z ust przemawiających Wójta Gminy Łącko Jana Dziedziny czy Wójta Gminy Rytro Władysława Wnętrzaka wielokrotnie padały takie słowa jak służba ludziom czy współpraca społeczna na zobrazowanie roli kas w życiu lokalnej społeczności. Przy tej okazji padły słowa podziękowań dla prezesów i skarbników poszczególnych kas. Podziękowano w pierwszej kolejności najprężniej działającym kołom. Na pierwszym miejscu uplasował się Piątkowa, następnie Grybów i Wysowa. Nie brakło przy tym specjalnych podziękowań od Przewodniczącego Rady Gminy Chełmiec Józefa Zygmunta czy Wójta Gminy Grybów Piotra Kroka. Prezesi, skarbnicy otrzymali przy tym stosowną gratyfikację finansową. Wyróżniono także koła z Gdowa, Łużnej oraz Ropy.

Z kolei za szczególną współpracę z samorządem uhonorowano koła w Jodłowniku, Starym Sączu, Jordanowie oraz Nowym Brzesku.

W sumie w całym okresie działalności Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy, tj. od 1997 do 2017 roku udzielono 49.350 pożyczek na łączną wartość  71.965.863 zł

(P.B.)

Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia "Kasa Wzajemnej Pomocy"

Nowy Sącz, 14.04.2018
Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcji


Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin marzec 2019 roku