UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Dalii, Idy, Rocha Piątek, 04.09.2015

Niskowa: Mała parafia z wielkim potencjałem

Kategoria: Kultura i Edukacja 13-03-2013, 15:13 czytane:

 razy

Parafia pw. św. Stanisława Kostki w Niskowej (gm. Chełmiec) istnieje zaledwie pięć lat. I choć jej struktury dopiero powstają, wiele, zwłaszcza w życiu duchowym jej wiernych, już się dokonało.

Rozpoczynamy cykl artykułów, w których chcemy pokazać jak i czym żyją parafie na Sądecczyźnie. Chcemy przybliżyć czytelnikom historię budowy świątyń, pokazać co ważnego dzieje się w danej wspólnocie, zaprezentować ludzi – kaplanów, dzieci, młodzież i dorosłych, którzy swoim życiem świadczą o Bogu.
Raz w tygodniu, przez cały miesiąc, prezentować będziemy jeden artykuł dotyczący danej parafii. Rozpoczynamy od Niskowej.
***
Parafia w Niskowej, wydzielona z parafii Trzetrzewina, została erygowana 1 sierpnia 2008 roku, a dekret potwierdzający ten fakt został wydany i uroczyście odczytany w kościele 15 lutego 2009 roku. Zanim jednak oficjalnie powstała parafia, w Niskowej już istniał kościół, do którego uczęszczali mieszkańcy wsi i okolicznych miejscowości.

Trochę historii

Wielki wkład w budowę kościoła w Niskowej miał pochodzący stąd ks. prof. Bolesław Kumor, który już jako pracownik naukowy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim postanowił wybudować w rodzinnej wsi - Szymanowice, kaplicę publiczną, by przybliżyć swoim rodakom kościół i obecność eucharystycznego Boga. Uzyskał na to zgodę ówczesnego proboszcza parafii Trzetrzewina – ks. Stanisława Pieprznika i ordynariusza diecezji tarnowskiej – bpa Jerzego Ablewicza.
Prace budowlane przebiegały w niezwykle trudnych okolicznościach, ponieważ władze polityczne kilkakrotnie zawieszały budowę, rozliczały fundatora z dochodów finansowych i materiałów budowlanych. Ostatecznie została ona szczęśliwie zakończona, a 31 maja 1974 roku przybyły do Szymanowic siostry Zmartwychwstanki. W trzech pierwszych latach, przy dużej aktywności przełożonej – s. Alfredy, urządzono Kaplicę pod wezwaniem Nawiedzenia NMP.
Do kaplicy na cotygodniową niedzielną Mszę Świętą, którą ks. proboszcz Pieprznik zapoczątkował w 1977 roku, uczęszczali wierni z Szymanowic, Niskowej, Biczyc Dolnych, a także szereg rodzin z parafii św. Krzyża w Chełmcu i NMP Królowej Polski w Świniarsku. Wkrótce okazała się jest ona za mała dla tak olbrzymiej rzeszy ludzi, dlatego, przy współpracy z ks. Pieprznikiem, ks. Kumor podjął plan rozbudowy kaplicy. Ten jednak nie wszedł w życie, ponieważ pojawił się nowy plan - budowy kościoła. Projekt opracował architekt Jan Okowiński z Nowego Sącza. Działkę pod budowę ofiarował ks. Władysław Raczek, który odziedziczył ją po matce Rozalii Berdychowskiej, pochodzącej z Szymanowic.
2 października 1985 roku rozpoczęto wykopy ziemi pod fundamenty nowej świątyni, którą Fundator pragnął poświęcić św. Stanisławowi Kostce. Kiedy mury kościoła sięgały górnych okien, 9 listopada 1986 roku uroczystego poświęcenia placu budowy dokonał ks. bp Józef Gucwa. Wcześniej – 1 września tego roku, nowym proboszczem parafii Trzetrzewina został ks. Marian Stępień i to on przejął zadanie kontynuacji budowy świątyni. Rok później - 10 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II poświęcił w Tarnowie kamień węgielny dla kościoła w Szymanowicach-Niskowej. Uroczystość jego wmurowania odbyła się 23 października 1988 i zgromadziła 40 księży z różnych dekanatów. Nie zabrakło na niej ks. Kumora, ks. Pieprznika, ks. Stanisława Lisowskiego, ks. Zenona Rogoziewicza oraz ks. Stanisława Czachora. Szymanowice, Niskowa i Biczyce przygotowywały się na ten dzień przez specjalne nabożeństwa oraz liczniejszy udział w sakramentach pojednania i Eucharystii. W zastępstwie za arcybiskupa Ablewicza, do Niskowej przyjechał ks. bp Piotr Bednarczyk.
Budowa kościoła oficjalnie zakończyła się w 1992 roku. Uroczystej konsekracji dokonał 20 września tegoż roku ówczesny biskup tarnowski - Józef Życiński.
Od tej pory kościół w Niskowej był kościołem filialnym parafii w Trzetrzewinie. Księża z Trzetrzewiny regularnie sprawowali tam Msze św. i udzielali sakramentów. Pomocą często służył ks. Kumor, który szczególnie umiłował sobie posługę w sakramencie pokuty.
5 maja 2002 roku ks. prof. infułat Bolesław Kumor obchodził jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Dwudniowe uroczystości z tej okazji odbyły się w rodzinnej parafii i w Bazylice Kolegiackiej św. Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie był kanonikiem kapituły. Niedługo po obchodach jubileuszowych, 23 października ks. Kumor zmarł. Jego grób, zgodnie z prośbą umieszczoną w testamencie, znajduje się na dziedzińcu kościoła w Niskowej.

Parafia w Niskowej

1 sierpnia 2008 biskup tarnowski Wiktor Skworc erygował nową parafię (rektorat) pod wezwaniem św. Stanisława Kostki, mianując jej proboszczem ks. Jerzego Janeczka. Do nowego rektoratu z parafii Trzetrzewina została przyłączona Niskowa, Biczyce Dolne (do zakrętu), a z parafii św. Heleny fragment Gaju i Chełmca ( ul. Graniczna i część ul. Łącznej). Ostateczny dekret erygujący parafię pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Niskowej został wydany i uroczyście odczytany w kościele 15 lutego 2009 roku.
- To jest zupełnie nowa parafia, a jej struktury tak naprawdę dopiero powstają – mówi proboszcz ks. Jerzy Janeczek. – Mieszkają tu i rolnicy, którzy uprawiają ziemię i ludzie, którzy pracują w okolicznych miejscowościach. Obecnie liczy ona 1550 osób, to jest 450 rodzin
Jak mówi ks. Janeczek w Niskowej osiedla się coraz więcej osób, ale sporo z nich jest jeszcze związanych ze swoimi poprzednimi parafiami.
- Na taką prawdziwą integrację wiernych potrzeba jeszcze wielu lat. Żyjemy w takich czasach rozbicia, samotności, zamykania się ludzi. Tym bardziej to integrowanie jest trudniejsze – dodaje kapłan.

Wierni w parafii
W parafii w Niskowej działa Caritas, posługę pełni siedmiu Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej. Istnieją także róże różańcowe i Parafialne Komórki Ewangelizacyjne
- To jest coś nowego – małe grupy osób, które spotykają się w domach – tłumaczy ks. Janeczek. - Ponad to liderzy spotykają się z pasterzem na spotkaniach formacyjnych co 2-3 tygodnie. Komórka liczy od 3 do 8 osób. Gdy dochodzą kolejne, następuje podział i powstanie nowej komórki.
W kościele w Niskowej regularnie odbywają się Msze Święte o uwolnienie i uzdrowienie, które prowadzi ks. Michał Olszewski. Pojawia się na nich także o. Józef Witko. Niezwykle silnie działa tu grupa adoracyjna.
- Około 120 osób na piśmie potwierdza swój udział w adoracji, trwając godzinę przed Jezusem Eucharystycznym. Inni przychodzą, bez zapisów. To wielki dar dla naszej parafii – mówi ks. proboszcz.
W życie parafii angażują się także dzieci i młodzież. Chłopcy chętnie pełnią posługę ministranta i lektora, dziewczynki z radością uczestniczą w spotkaniach Dziewczęcej Służby Maryjnej. Rozbudowa jest także Grupa Misyjna.
W kościele znajdują się relikwie patrona parafii – św. Stanisława Kostki. 13 maja 2011r. oficjalnie rozpoczęto budowę Domu Parafialnego.

(KB)
Historia parafii na podstawie: www.niskowa.pl
Fot. KB, De, arch. parafii w Niskowej

Podziel się