UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Joachima, Liliany, Szymona Czwartek, 03.09.2015

„Tolerancja we współczesnym świecie” – konferencja w ODN

Kategoria: Kultura i Edukacja 17-03-2014, 14:24 czytane:

 razy

W dniach 13-14 marca odbywała się w Tarnowie międzyśrodowiskowa konferencja naukowa pt. „Tolerancja we współczesnym świecie”, którą zorganizowała Katedra Filozofii Instytutu Studiów nad Filozofią Słowiańską im. św. Cyryla i Metodego Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University z siedzibą w Nowym Sączu, Pacyfistyczne Stowarzyszenie Wolnej Myśli oraz Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC). Dwudniowe debaty zgromadziły naukowców, artystów, społeczników oraz studentów.

Zebranych gości powitał dr Tadeusz Mędzelowski, gospodarz obrad. Konferencję zaszczyciła swoją obecnością Krystyna Latała, wiceprezydent Tarnowa, rektor WSB-NLU dr Wiktor Patena oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU, dr Dariusz Woźniak. Obrady skierowano głównie dla nauczycieli i pedagogów. - Chodziło nam o to, aby pokazać, że z potrzebą tolerancji spotykamy się na co dzień, aby nauczyciele otwierali się na tolerancję i wdrażali ją w życie – powiedział dr Mędzelowski. Wskazano na szkodliwe efekty tzw. miękkiej tolerancji, czyli sytuacji, w której nauczyciel wie jak postąpić, ale wskutek oddziaływania środowiska i wewnętrznych czynników, nie zachowuje się tolerancyjnie wobec uczniów, jak mówił Tadeusz Mędzelowski.

- Nauczyciel ma być sprawcą działania, nie ekspertem, nie obrońcą jakichś idei, lecz właśnie sprawcą działania – powiedział natomiast prof. Andrzej Bałandynowicz.

Wykład wprowadzający wygłosiła prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska, inicjatorka i „dobry duch” filozoficzno-społecznych konferencji, spotkań i dyskusji. Podkreśliła znaczącą rolę nauczycieli i wychowawców, wszak to oni, obok rodziny i przyjaciół, wpływają na stopniowo kształtujące się poglądy dzieci i młodzieży na otaczający ich świat. W dużej mierze to od pedagogów właśnie zależy, jak uczniowie będą zachowywać się wobec dzieci odmiennych. Przykładowo tych, które wyznają inną religię lub nie wyznają żadnej, borykają się z niepełnosprawnościami lub dysfunkcjami, etc. W procesie kształcenia i wychowania warto sięgać do postawy i poglądów Juliusza Korczaka, orędownika poszanowania praw dziecka, emancypacji dzieci i pracy z nimi na zasadzie partnerstwa, wychowawcy wszechczasów. Dobro i wychowanie stawiał na pierwszym miejscu. Z pewnością warto wcielać w życie idee promowane przez Korczaka. Od postępowania młodych ludzi, kiedyś będących pełnoprawnymi obywatelami RP, Europy i całego świata, zależy obraz rzeczywistości i relacje na liniach człowiek – społeczeństwo i człowiek – człowiek. Jesteśmy wszak cząstką ludzkości, nie tylko wybranej społeczności, co podkreśla w swej filozofii profesor Maria Szyszkowska.

Omawiano różne aspekty tolerancji: kulturowe, prawne, etyczne, filozoficzne, filozoficznoprawne, także mające praktyczne zastosowanie w pedagogice i szkolnictwie oraz kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w naszym kraju. Nauczyciele i pedagodzy są odpowiedzialni za formowanie świadomości młodego pokolenia i dlatego szczególnie ważne jest propagowanie pośród niego postaw tolerancji i wskazanie na jej praktyczny, życiowy wymiar. Taki był główny cel obrad.

Referaty wygłosili m.in. dr Eligiusz Dymowski - franciszkanin, krytyk literacki, wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC) z Krakowa. Ojciec Eligiusz skupił się na duchowości papieża Franciszka i jego przemyśleniach dotyczących współczesnego Kościoła, idei równości, potrzeby prawdziwej wspólnoty wiernych niosącej szlachetną pomoc ludziom ubogim i zagubionym. Wystąpienie miało tym bardziej inspirujący charakter, iż data jego wygłoszenia zbiegła się z rocznicą wyboru kardynała Jorge Mario Bergoglio na Stolicę Piotrową. Stało się to rok temu, 13 marca. Mając na uwadze postawę obecnego następcy Św. Piotra, nadal można mieć nadzieję, iż hierarchowie Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce mocno wezmą sobie do serca przykład duchowości Papieża Franciszka, którego patronem jest święty z Asyżu, Biedaczyna Boży, przyjaciel wszelkiego stworzenia. Ojciec Eligiusz Dymowski jest także poetą, wydał zbiory poezji: "W cieniu drzew" (1988), "Wołanie głębin" (1990) czy "Krople nadziei" (1992).

Pojawił się wątek tolerancji wobec mniejszości, np. Żydów, Romów. O ich sytuacji na Sądecczyźnie przed 1939 rokiem, mówił w swym referacie sądecki historyk, doktorant Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Łukasz Połomski. Działania, jakie podejmują Nowosądeczanie, by przełamywać stereotypy związane z mniejszościami, przedstawił z kolei Artur Franczak, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Jednym z takich wydarzeń było spotkanie z żydowskim świętem Purim, które z inicjatywy Fundacji Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej, Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, odbyło się w niedzielę w nowosądeckiej Galerii Dawna Synagoga.

Głos zabierali również prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, profesor prawa wiele razy zapraszany do mediów jako ekspert i specjalista kryminologii, autor publikacji na temat probacji jako wielopasmowej teorii resocjalizacji z udziałem społeczeństwa; także prof. zw. dr hab. Jerzy Oniszczuk ze Szkoły Głównej Handlowej, który omówił antyczne korzenie tolerancji; prof. zw. dr hab. Jadwiga Mizińska z UMCS w Lublinie, która przedstawiła tolerowanie dobra. Dr Tadeusz Mędzelowski z WSB-NLU omówił kwestię tolerancję dla mniejszości religijnych i zasadność rzeczywistego rozdziału Kocioła od państwa, która to jest zapisana w 53. art. Ustawy Zasadniczej.

Podkreślić należy, iż pomimo różnic w prezentowanych poglądach, przedstawiane idee, stanowiska i założenia można połączyć z kształtowaniem społeczeństwa obywatelskiego (o potrzebie tolerancji w takim społeczeństwie traktował zresztą referat prof. Jacka Breczki z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku) i promowaniem pokojowego rozwiązywania konfliktów. Staje się to tym bardziej aktualne, jeśli wziąć pod uwagę sytuację Ukrainy. Wydawać by się mogło, że zachodnie liberalne demokracje zwyciężą, a pokój stanie się faktem oczywistym. Jak się okazuje, niekoniecznie. Dlatego prezentowanie poglądów pokojowych, pacyfistycznych, upowszechnianie negatywnego wizerunku wojny jako takiej w różnych środowiskach, wydaje się być zasadne i niezmiernie potrzebne. Może dodatkowo warto by pochylić się nad koncepcją życzliwości powszechnej, autorstwa Czesława Znamierowskiego, stanowiącą swoistą normę moralną. Założenia tej teorii są właściwe ustrojowi demokratycznemu, czyli ustrojowi, w którym przyszło nam żyć.
Konkludując, można pokusić się o stwierdzenie, że tego typu konferencje służą realizacji tej właśnie idei a także rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego w duchu wolności, tolerancji oraz pokoju.

Krótki materiał wideo tarnowskiej telewizji internetowej dostępny pod linkiem: http://www.timeto.pl/telewizja/wiadomosci/video/co-z-ta-tolerancja.html

Fot. Artur Franczak, Łukasz Połomski, Paweł Topolski - UM Tarnowa
Agnieszka Małecka

Podziel się

DODAJ KOMENTARZ

Aby komentować artykuły na portalu należy zalogować się Zarejestruj się