UWAGA! Komentowanie artykułów zostało wyłączone na okres ciszy wyborczej
Dzisiaj imieniny: Jarosława, Justyny, Nadziei Sobota, 01.08.2015

Zasłużeni dla Ziemi Sądeckiej, czyli szesnastka wspaniałych

*}
Kategoria: Wiadomości 26-06-2010, 20:47 czytane:

1669

 razy

- Dla mnie ta nagroda, to jak Oscar – mówił Andrzej Wrona, emerytowany powiatowy lekarz weterynarii. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego 16 wybitnych Sądeczan odebrało z rąk starosty Jana Golonki i przewodniczącego Stanisława Wanatowicza o

- Dla mnie ta nagroda, to jak Oscar – mówił Andrzej Wrona, emerytowany powiatowy lekarz weterynarii. Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego 16 wybitnych Sądeczan odebrało z rąk starosty Jana Golonki i przewodniczącego Stanisława Wanatowicza odznaki honorowe „Zasłużony dla Ziemi Sądeckiej”. Wśród wyróżnionych byli księża, wiejscy społecznicy, pedagodzy i nauczyciele, ludzie nauki i kultury. Wszystkich łączą nietuzinkowe osiągnięcia na rzecz lokalnej społeczności, środowisk  w których pracują i miłość do ziemi ojczystej. Wymiar daleko wykracza poza opłotki sadeckie.

Laureaci nie ukrywali wzruszenia. Ks. Józef Kmak, proboszcz z Ptaszkowej, powiedział, że traktuje tę odznakę jako wyróżnienia dla całej Ptaszkowej i sypnął, jak z rękawa, trzema najnowszymi dowcipami o słynnym sołtysie kolejarskiej wsi. Prof. Stanisław Moryto, rodem z Łącka, rektor Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie powiedział tak: - Żyjemy, pracujemy, działamy przede wszystkim dla innych.  Adam Ziemianin, autor niezapomnianego przeboju Starego Dobrego Małżeństwa „W Leluchowie miła”, jak przystało na poetę na poczekaniu ułożył wiersz: Jesień spogląda do okna i oto nagle nasz wzrok się spotyka, warto żyć dla tej krótkiej chwili.

W imieniu nieobecnego ks. Bogusława Zawiślaka, emerytowanego proboszcza Powroźnika, odznaczenie odebrał radny Adam Mazur. Trzy lata odznaczenie czekało na ks. Wiesława Majkę, niegdyś duszpasterza z Leluchowa, zasłużonego dla ratowania sztuki cerkiewnej, który obecnie kieruje parafią w Szczurowej i tęskni, jak powiedział, za Sądecczyzną.

Jednak postacią nr 1 uroczystości, o czym już pisaliśmy, był Celestyn Żeliszewski, bohaterski librantowianin, który w maju br. wyciągnął dwóję młodych sądeczan z płonącego samochodu, sam ulegając poparzeniom, które długo leczył w Siemianowicach Śląskich.

Organizatorzy zadbali o godną oprawę uroczystości. Wprowadzono sztandar powiatu nowosądeckiego i odśpiewano wszystkie cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego, co się rzadko dzisiaj zdarza.

***

A OTO LISTA ODZNACZONYCH ZNAKOMITOŚCI:

Andrzej Długosz od 1975 działa w Towarzystwie Miłośników Starego Sącza. Jest bibliografem, kolekcjonerem profesjonalnej sztuki sądeckiej oraz przewodnikiem po Starym Sączu i jego zabytkach. Od lat dokumentuje historię tego miasta. Od 1996 r. jest kustoszem Muzeum Regionalnego w Starym Sączu. Jedną z jego wielu zasług jest upamiętnienie ks. Józefa Tischnera: z inicjatywy Andrzeja Długosza wmurowano dwie tablice poświęcone ks. Tischnerowi i wydano wybór kazań starosądeczanina. Kustosz zadbał również o to, aby w Muzeum Regionalnym była Izba Pamięci poświęcona księdzu i od trzech lat organizuje Starosądeckie Dni Ks. Józefa Tischnera. Za swoja prace był wielokrotnie nagradzany.

Andrzej Wrona (ur. 9 października 1942 r. w Krakowie). 18 maja 2001 roku został powołany na Powiatowego Lekarza Weterynarii dla Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego. Obecnie jest na emeryturze. Zaangażowanie i oddanie, z jakim Andrzej Wrona wykonywał swój zawód, stawia go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla społeczności lokalnej - zawsze służył innym pomocą i radą. Po ukończeniu studiów na wydziale weterynarii Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, pracował m.in. w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Wałbrzychu, Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Nowym Sączu, pełnił też funkcję Wojewódzkiego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego. Od 1 listopada 1992 r. w Wojewódzkim Zakładzie Weterynarii w Nowym Sączu był Rejonowym Lekarzem Weterynarii. Po reorganizacji został zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Antoni Malczak jest niestrudzonym propagatorem najwyższych wartości polskiej i światowej kultury. Mieszkańcom Sądecczyzny jest znany jako dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Placówka ta stawia na ochronę i promocję wielokulturowego dziedzictwa Małopolski, popularyzację muzyki klasycznej, teatru, filmu europejskiego, folkloru, sztuki ludowej oraz wspomaganie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Na imprezy organizowane przez MCK Sokół przyjeżdżają tysiące turystów, co w realny sposób przekłada się na zysk dla regionu. Jest to także doskonała okazja, by promować produkty regionalne i rozwijać przemysł kulturowy. Dzięki inicjatywie Antoniego Malczaka wszystkie imprezy mają odpowiednią oprawę, docierają do szerokiego kręgu odbiorców i tym samym przynoszą korzyści Powiatowi Nowosądeckiemu.

Celestyn Żeliszewski jest mieszkańcem Librantowej. Mieszkańcy Sądecczyzny poznali go, kiedy w maju br., narażając swoje życie, ocalił dwójkę młodych sądeczan wyciągając ich z płonącego samochodu. Podczas akcji sam uległ groźnym oparzeniom. Ludzie, którzy znają pana Celestyna, podkreślają, że jest to człowiek pogodny i uprzejmy. Cieszy się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Nigdy nie odmawia pomocy potrzebującym. Jego bohaterska postawa stawia go w gronie osób szczególnie zasłużonych dla społeczności lokalnej.

Julian Semczyszak to urodzony społecznik. Jego działania świadczą o głębokim przywiązaniu do Ziemi Sądeckiej. Jako sołtys Andrzejówki w latach 1955-2006, miał duży wkład w prace związane z poprawą infrastruktury na terenie gminy - elektryfikacją, budową wodociągów i dróg. Był inicjatorem budowy szkoły podstawowej i przystanku podstacji PKP. Jego bezinteresowność i aktywność jest źródłem olbrzymiego autorytetu i zaufania społecznego. Pan Julian współpracował także z miejscowościami słowackimi i podejmował wiele inicjatyw promujących Ziemię Muszyńską i Sądecczyznę. Skutecznie zabiegał o środki finansowe na przeprowadzenie prac konserwatorskich w kościele w Andrzejówce. Wielokrotnie odznaczany za swoja pracę.

Kazimierz Twardowski pochodzi z ziemi podegrodzkiej. Jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Tarnowie i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Toruniu. Tęsknota za Sądecczyzną spowodowała, iż po ukończeniu studiów powrócił w rodzinne strony. Jego obrazy, głównie pejzaże, znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce, jak również w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Pan Kazimierz uważany jest za jednego z mistrzów malarstwa akwarelowego, a jednocześnie jest zwolennikiem ochrony naturalnego krajobrazu rodzinnej gminy i regionu. Jego prace utrwalają perełki architektoniczne i przyrodnicze gminy. Wraz z żoną Bożeną jest twórcą polichromii i obrazów w Kaplicy bł. O. Stanisława Papczyńskiego oraz w Kościele p.w. św. Jakuba Apostoła w Podegrodziu. Praca twórcza Kazimierza Twardowskiego zaowocowała wieloma wyróżnieniami i nagrodami.

Ksiądz Bogusław Zawiślak przez 35 lat był proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. Obecnie jest na emeryturze. Dał się poznać jako człowiek, dla którego priorytetem była troska o dziedzictwo kulturowe. Ks. Bogusław włożył sporo wysiłku w konserwację zabytkowych cerkwi, m.in. w Powroźniku i Wojakowej. Swą charyzmą i zapałem mobilizował mieszkańców do pracy, a dzięki swym zdolnościom organizacyjnym - zdobywał pieniądze na potrzeby społeczności lokalnej. Kapłan jest też znany z tego, że napisał przewodnik po cerkwi św. Jakuba Młodego Apostoła w Powroźniku. To człowiek „z sercem na dłoni”, skromny i pozostający w cieniu mimo swych licznych zasług.

Ksiądz prałat Józef Głowa pełni obowiązki duszpasterskie w parafii Mystków od 1994 roku. Jego działania mają charakter ponadlokalny, jest on osobą znaną i cenioną przez różne środowiska Sądecczyzny. Szczególną kartę w historii jego działalności stanowi współpraca z młodzieżą - jest długoletnim moderatorem Ruchu Światło Życia Diecezji Tarnowskiej. Widząc potrzebę zagospodarowania czasu wolnego wybudował boiska sportowe do gry w piłkę nożną i siatkową. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej zorganizował w Domu Parafialnym w Mystkowie Przedszkole im. św. Faustyny, w którym jest dyrektorem. Dzieci mają zapewnioną bezpłatną opiekę z wyżywieniem. Niebawem zostanie uruchomiony drugi oddział przedszkola, a dzieci będą mogły się uczyć języka obcego i gry na fortepianie.

Ksiądz prałat Józef Kmak jest proboszczem Parafii Najświętszej Maryi Panny w Ptaszkowej. Poza zasługami kapłańskimi i duszpasterskimi ma ogromny wkład w budzenie aktywności społecznej mieszkańców regionu. Z jego inicjatywy rozpoczęto m.in. budowę nowego kościoła w Ptaszkowej i odbudowano wieżę widokową na Jaworzu. Jest organizatorem wielu imprez sportowych. Ks. Józef to wielki przyjaciel dzieci i młodzieży, Honorowy Strażak OSP i Honorowy Członek Koła Gospodyń Wiejskich w Ptaszkowej. Za swoje osiągnięcia został doceniony wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. To kapłan o wielkim sercu dla ludzi – tak postrzegany jest przez parafian.

Ksiądz Stanisław Ruchała jest proboszczem parafii w Kamionce Wielkiej. Kapłan ten mocno rozpowszechnił ruch pielgrzymkowy. Od ponad 20 lat przewodniczy pieszym pielgrzymkom do Częstochowy. Organizuje również wiele wyjazdów krajowych i zagranicznych. Sporo czasu poświęca pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, ale nie zapomina także o dorosłych. Nigdy nie pozostaje obojętny na ludzką krzywdę. Dzięki jego staraniom zorganizowany został Klub AA „Pokora”, z którego korzystają mieszkańcy powiatu nowosądeckiego i gorlickiego. Prowadzi przy Parafii Dom Opieki „Samarytanin”, w którym zamieszkują osoby starsze, chore i potrzebujące opieki z całej Sądecczyzny.

Maria Sosin legitymuje się 42-letnim stażem pracy w zawodzie bibliotekarskim. Przez 24 lata pracowała jako metodyk pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Nowym Sączu. W 2002 roku została dyrektorem Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. Jej działania podyktowane są troską, by biblioteki stały się ośrodkami informacyjnymi. Była inicjatorką zakupu sprzętu komputerowego dla placówek bibliotecznych, dodatkowo, wspólnie ze Starostwem Powiatowym udało się jej zakupić program, dzięki któremu księgozbiory wprowadzane są do baz i dzielone na katalogi. Swoją pracą Maria Sosin daje przykład młodzieży, w jaki sposób działać na rzecz społeczności lokalnej.

Stanisław Moryto jest współczesnym kompozytorem, organistą i pedagogiem. Wywodzi się z Łącka, z rodziny mającej muzyczne korzenie. Jako uczeń szkoły podstawowej grał w orkiestrze łąckiej pod batutą ojca. Ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1973-1981 był przewodniczącym Stowarzyszenia Polskiej Młodzieży Muzycznej „Jeunesses Musicales de Pologne”, był prezesem Polskiego Instytutu Muzycznego oraz inicjatorem i dyrektorem artystycznym Festiwalu Conversatorium Muzyki Organowej w Legnicy. Od 2005 roku jest rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, profesorem zwyczajnym i członkiem Rady Programowej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Pan Stanisław Moryto często uświetnia swoim udziałem imprezy kulturalne na Ziemi Sądeckiej.

Stanisław Zygadło przez ponad 30 lat był dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie. Obecnie jest na emeryturze. Placówka służyła dzieciom i młodzieży Sądecczyzny, rozwijając w nich talenty w wielu dziedzinach, czego dowodem są 44 medale zdobyte na Mistrzostwach Polski oraz imprezach międzynarodowych. Wychowankowie dwukrotnie zdobyli Puchar Ministra Edukacji Narodowej, osiągając I miejsce w Ogólnopolskich Konkursach Twórczości Technicznej pt. „Lądem, morzem, powietrzem”. Pan Stanisław poprzez swoje zaangażowanie nieustannie promuje gminę, a pomagając dzieciom i młodzieży troszczy się o rozwój młodego pokolenia.

Zdzisława Zacłona jest docentem, doktorem nauk humanistycznych oraz prorektorem ds. nauki, współpracy i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada wieloletni staż pracy pedagogicznej w placówkach oświatowych związanych z doskonaleniem i kształceniem nauczycieli. Studenci i słuchacze studiów podyplomowych wystawiają jej najwyższe noty, a organizatorzy konferencji zapraszają ją do uczestnictwa w nich w celu podzielenia się doświadczeniami i refleksjami. Zdzisława Zacłona jest ceniona przez społeczność sądecką za rzetelność, profesjonalizm i oddanie działalności naukowej. Dba o podnoszenie kwalifikacji i umiejętności przez tutejszą młodzież, przyczyniając się tym samym do rozwoju edukacji na Sądecczyźnie.

Adam Ziemianin (ur. w Muszynie) – dziennikarz, poeta i autor tekstów. Ukończył Studium Nauczycielskie, studiował filologię polską na UJ. Znany jest jako autor tekstów do piosenek śpiewanych przede wszystkim przez: Stare Dobre Małżeństwo i Krzysztofa Myszkowskiego. Sporadycznie po twórczość Ziemianina sięgali: Elżbieta Adamiak, Jacek Wójcicki, Wolna Grupa Bukowina, Rafał Nosal. Debiutował w 1968 na łamach Życia Literackiego wierszem "Święty Jan z Kasiny Wielkiej". W 1975 wydał pierwszym tomik poezji pt. "Wypogadza się nad naszym domem”. Wiersze Adama Ziemianina tłumaczono m.in. na język angielski, niemiecki, rosyjski, włoski. Jest laureatem Łódzkich Wiosen Poetyckich, konkursu im. Jana Śpiewaka. W lutym 2006 r., za tom poezji „Makatki” otrzymał Nagrodę Krakowska Książka Miesiąca.

(HSZ)

Fot. HSZ 

 

 

Podziel się

Galeria