Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 31 maja. Imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
10/04/2015 - 10:00

Zadanie na niedzielę

„Kiedy mi ojciec Andrasz powiedział, że dobrze by było, aby w Kościele Bożym istniała grupa dusz, które by wypraszały miłosierdzie Boże, bo naprawdę my wszyscy tego miłosierdzia potrzebujemy, po tych jego słowach dziwne światło wstąpiło w duszę moją. O, jak dobry jest Pan.” (Cyt. z „Dzienniczka” św. Faustyny Kowalskiej nr 623)

Jeden z zacnych księży prałatów spod sądeckiej parafii, przyglądając się rozwijającemu kultowi ojca Józefa Andrasza powiedział, że każdy ma trochę inną koncepcję kultu Miłosierdzia Bożego. Ma rację. Rodzi się refleksja, że z koncepcją kultu jest jak z odcieniami promieni wychodzącymi z Serca Miłosiernego Pana Jezusa. Każdy może znaleźć swój promyczek, którym ogrzewa i rozświetla innych i siebie.

Powyżej zacytowany werset z „Dzienniczka” św. Faustyny o grupie dusz wypraszającej Miłosierdzie Boże, można odnieś do osób, które przez wstawiennictwo ojca Józefa Andrasza modlą się o świętość kapłanów i chwałę Bożego Miłosierdzia. Zasiew, który przynosi plon w postaci wielkiej czci czynem, słowem i modlitwą dla Bożego Miłosierdzia w dzisiejszej parafii Mystków, miał miejsce w roku 1874. O tych początkach - zasiewie ojciec Andrasz pisał w pamiętniku ze Zjazdu Dyrektorów Apostolstwa Modlitwy w 1938 roku. Wspominał, że w diecezji tarnowskiej założono Koło Apostolstwa Modlitwy w roku 1874. Już 150 lat temu mieszkańcy Mystkowa uczyli się czci dla Najświętszego Serca Pana Jezusa ich potomni, z księdzem prałatem Józefem na czele, rozwijają dzisiaj kult Bożego Miłosierdzia wypływającego z Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zawiera się w tym i cześć dla wielebnego ojca Józefa Andrasza. Wdzięczni są szczególnie Opatrzności Bożej za jego kierowanie Apostolstwem Modlitwy w Polsce w okresie poprzedzającym wojnę, powstanie obrazu Jezu Ufam Tobie z Łagiewnik i wprowadzenie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia według posłannictwa św. Faustyny. Ojciec Andrasz był jej kierownikiem duchowym w okresie krakowskim.

W najbliższą niedzielę w TV Trwam o godzinie 17.30 (powtórka 00.30) będzie można obejrzeć film o rozwijającym się kulcie ojca Andrasza.
Warto na Mszę Świętą niedzielną wybrać się do kościoła w Zabełczu.
Homilie tam będzie głosił o. profesor Stanisław Cieślak SJ autor książki „Kierownik duchowy św. Faustyny”, traktującej o życiu i posłudze tego wybitnego znawcy duszy ludzkiej jezuity.

Barwy i odcienie Bożego Miłosierdzia przenikają się z Bożą Opatrznością w kontekście której francuski zakonnik, wybitny kaznodzieja ojciec Lacordaire powiedział: „O jutrze masz wiedzieć jedynie to, że Opatrzność Boża wstanie dla ciebie wcześniej niż słońce". W Królowej Górnej pod tym wezwaniem wzniesiono nowy kościół. Dekretem księdza biskupa ordynariusza Andrzeja Jeża w święto Bożego Miłosierdzia - czyli najbliższą niedzielę (12 kwietnia) ma być tam odpust. Gospodarz miejsca ks. kan. Józef Nowak zapowiedział jako niespodziankę znamienitego prelegenta, który przybliży wiernym te dwa wielkie przymioty Boga -Miłosierdzie i Opatrzność.
W Królowej też rozwija się kult dla ojca Andrasza. Przez jego wstawiennictwo członkowie Akcji Katolickiej modlą się o świętość kapłanów i chwałę dla Bożego miłosierdzia.
Jako Polacy mamy zobowiązanie do podejmowania zadań: "Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy czyn, drugi słowo, trzeci modlitwa" (Dzienniczek Św. Faustyny Dz. 742). Od tego zależy przyszłość Polski. "Polskę szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotowuje świat na ostateczne przyjście Moje" (Dz. 1732)

Radosnego świętowania!

Sądecki Pielgrzym