Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 stycznia. Imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
27/02/2020 - 07:35

Anna Wilk wie niemal wszystko o Łemkach z naszego regionu

Anna Wilk to kolejna osoba zgłoszona do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w VII edycji tego wydarzenia w kategorii „Sądecki Autor”. Przyczynkiem do jej nominacji są jej kolejne publikacji na temat historii społeczności łemkowskiej m.in. na terenach dzisiejszej Sądecczyzny.

Anna Wilk wie niemal wszystko o Łemkach z naszego regionu

Autorka jest doktorem nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Bibliografia publikacji naukowych Anny Wilk:
- Przesiedlenie ludności łemkowskiej z powiatu nowosądeckiego do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w latach 1945 – 1946, w: „Pamięć i Sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej”, Warszawa 2012;
- Przesiedlenie Łemków sądeckich w ramach akcji „Wisła” w: „Biuletyn Ukrainoznwaczy”, Przemyśl 2012
- Polityka narodowościowa wobec ludności ukraińskiej i łemkowskiej w latach 1947 – 1952 na przykładzie województwa krakowskiego, w: VII LSHN, Warszawa 2013;
- Funkcjonowanie Centralnego Obozu Pracy w Krzesimowie 1944-1945, w „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989”, nr 1 (12), Rzeszów 2015;
- Główne inicjatywy Łemkowskiego Komitetu Pomocy w USA na rzecz Łemków w PRL, w: „V ZSHN”, Warszawa 2016;
- Wokół sporów o tożsamości i pochodzenie Łemków; w: „Zbiór Humanistyczny”, t. 6, Kijów 2016;
- System obozów pracy dla Niemców i volskdeutschy jako forma represji w Polsce ludowej, red. D. Litwin – Lewandowska, Lublin 2016;
- Zasady organizacji nauki dla osób wywodzących się z mniejszości narodowych, w: Aktualne Problemy Szkolnictwa Wyższego, red. E. Biaradzka, Lublin 2016;
- Łemkowie w Polsce. Rys historyczno-kulturowy, w „Działalność twórcza mniejszości etnicznych w Polsce na przełomie XX i XXI wieku, red. A. Słomian, Kraków 2016;
- Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2019

Zobacz też: Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem (1918 – 1989)

Ta ostatnia książka jest dotowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wydana została w ramach Wydawnictwa Neriton – punktowanej przez MNiSW oficyny publikującej książki znanych historyków. – Warto także zwrócić uwagę, że tematyka krystalizowania się tożsamości etnicznej na przykładzie Łemków wychodzi poza ramy zwykłej monografii historii politycznej, ukazując czynniki uniwersalne w procesie dotykającym ludność zamieszkującą Galicję Wschodnią – podkreśla kierownictwo Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, która zgłosiła Wilk do konkursu.

- Istotnymi aspektami książki jest także przedstawienie dziejów ukrainizacji za czasów II wojny światowej jako głównej przyczyny wysiedlenia Łemków w latach 1945-1947, a także asymilacji i akulturacji w warunkach państwa komunistycznego w kontekście polityki narodowościowej wobec Łemków do 1989 roku – zaznaczają rekomendujący.

- Anna Wilk jest autorką docenioną przez recenzentów książki, którzy zarówno wysoko ocienili jej erudycję, jak również zaangażowanie w prowadzenie badań, określając książkę jako bardzo dobrze napisaną pracę, sumującą i poszerzającą wiedzę o losach społeczności łemkowskiej.

Warto też dodać, że książka „Łemkowie. Między integracją a rozproszeniem 1918-1989” została też nominowana w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez SYGNAŁ

Oprac. ES  Dziękujemy za przesłanie błędu