Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
22/02/2020 - 19:40

„Poeci Sądecczyzny. Antologia”: to się czyta jednym tchem

Sądecczyzna jest regionem, którego bogactwem są twórcze dusze między innymi poeci. Tych ziemia sądecka naprawdę nie poskąpiła. O zebranie ich pokaźnego, pisarskiego dorobku w bardzo cennej publikacji „Poeci Sądecczyzny. Antologia” pokusił się prof. Bolesław Faron, historyk literatury, znawca twórczości Władysława Orkana, krytyk, publicysta, były minister oświaty.

Książka „Poeci Sądecczyzny. Antologia” wpisuje się w mocny na Sądecczyźnie nurt regionalny. Publikacja ta została zgłoszona do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

Antologię rekomenduje Wydawnictwo Edukacyjne w Krakowie.

Publikacja ta wypełniła lukę na rynku wydawniczym.

Antologia zawiera trzydzieści jeden biogramów poetów związanych z Nowym Sączem i Sądecczyzną, ale też twórców z innych regionów kraju, których zainspirował sądecki krajobraz i tutejsi ludzi.

Wcześniej biogramy były publikowane w skróconej wersji przez ponad dwa i pół roku na portalu Sądeczanin.info oraz w miesięczniku Sądeczanin.

Pomysł, aby przedstawiać sylwetki poetów Sądecczyzny narodził się wiosną 2016 roku po uroczystości wręczenia Nagrody im. Ks. Prof. Bolesława Kumora. Tę inicjatywę przez cały okres ukazywania się tekstów zarówno na portalu, jak i w miesięczniku wspierała Mariola Berdychowska ze Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

W antologii można będzie przeczytać o: Joannie Babiarz, Marku Basiadze, Tadeuszu Basiadze, Bronku z Obidzy, Henryku Cyganiku, Przemysławie Dakowiczu, Krystynie Dulak – Kulej, Ignacym Stanisławie Fiucie, Tadeuszu Giewoncie – Szczecinie, Andrzeju Górszczyku, Jerzym Harasymowiczu, Januszu Jedynaku, Antonim Kiemystowiczu, Wisławie Kolarzu, Marii Kownackiej, Barbarze Krężołek-Paluchowej, Piotrze Krzykalskim, Wojciechu Kydybie, Małgorzacie Lebdzie, Marii Lebdowiczowej, Jacku Lubarcie – Krzysicy, Władysławie Lubasiowej, Wandzie Łomnickiej – Dulak, Jerzym Masiorze, Petro Muriance, Danucie Marii Sułkowskiej, Pawle Szelidze, Andrzeju Krzysztofie Torbusie, Andrzeju Warzesze, Emilu Węgrzynie i Adamie Ziemianinie.

- Publikacja ta wpisuje się w mocny na Sądecczyźnie nurt regionalny – czytamy w uzasadnieniu zgłoszenia. – Może służyć nauczycielom i uczniom w edukacji regionalnej. Ma jednocześnie znaczenie ogólnopolskie. Ukazuje zjawiska uniwersalne i kulturotwórczą rolę sądeczan.

Jest to pierwsza antologia prezentująca poetów związanych z Sądecczyzną.

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu, jakie Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin” otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Książka wzbogacona jest zdjęciami i wierszami poetów. Publikacja liczy 282 strony. Książka została wydana pod patronatem Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”.

Wydawca: Sądecko-Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin, Nowy Sącz, 2019.

Opr. i.michalec@sadeczanin.info

Dziękujemy za przesłanie błędu