Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
12/02/2020 - 15:45

Stolica Lachów Sądeckich z tysiącletnią tradycją i kasztelańskim rodowodem

„Lachy Podegrodzkie Wczoraj i Dziś”. W przepięknym albumie Jacka Kuli, w stolicy Lachów Sądeckich bije serce ludzi, będących solą tej ziemi. Bije niezwykle mocno. Jaki jest ten portret własny podegrodzian wczoraj i dziś?

Podegrodzie – stolica Lachów Sądeckich. Tysiącletnia historia tej podsądeckiej miejscowości została skrupulatnie opisana w kronikach parafialnych i dokumentach zdeponowanych w różnych archiwach. Teraz, za sprawą Jacka Kuli, pedagoga, nauczyciela plastyki, miłośnika fotografii i członka Krynickiego Towarzystwa Fotograficznego i dokumentalisty życia gminy i parafii w Podegrodziu, doczekała się współczesnego opracowania.

Przepięknie wydany album zawierający mnóstwo zdjęć współczesnych oraz archiwalnych zawiera monografię Podegrodzia – wczoraj i dziś w pigułce.

- Poszukiwania materiału tekstowego i ikonograficznego pozwoliły na uzyskanie rozległego, chociaż przypadkowego zbioru fotografii – napisał autor tej publikacji.

W albumie znajduje się dorobek zdjęciowy ludzi tej ziemi, zachowany w Gminnym Ośrodku Kultury i w prywatnych zbiorach. Jest to zasługa między innymi: Zofii i Stanisława Chrząstowskich, braci Józefa i Jana Sikorów, a także człowieka ponadczasowego, postaci wybitnej i ….przez długi czas zapomnianej - Wojciecha Migacza, wiejskiego fotografa z Gostwicy i wielu, wielu innych.

To oni dokumentowali życie Lachów Podegrodzkich. Robili zdjęcia na uroczystościach gminnych, kościelnych, wydarzeniach szkolnych, przedstawieniach. Uwieczniali życie prywatne nie tylko to sfotografowane podczas takiej, czy innej uroczystości.

Z domowych albumów, kronik szkolnych, archiwów rodzinnych wybrane zostały liczne fotografie tak, aby tworzyły - jak pisze autor albumu -szeroką opowieść - „Lachy Podegrodzkie wczoraj i dziś” w fotografii – świadku minionych dziejów.

Na archiwalnych, biało – czarnych fotografiach można oglądać między innymi śluby, weselnych drużbów w wyjątkowych strojach, stare podegrodzkie domy, życie codzienne, Jest wszechobecna kultura ludowa Lachów Sądeckich, jest współczesne Podegrodzie.

Album „Lachy Podegrodzkie Wczoraj i Dziś” został zgłoszony do VIII już edycji Konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie” przez Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.  

- Album „Lachy Podegrodzkie wczoraj i dziś” to szeroka opowieść o czasach minionych i dniu dzisiejszym Podegrodzia, wsi z tysiącletnią tradycją i kasztelańskim rodowodem – uzasadniają zgłaszający. Z domowych albumów, kronik szkolnych, archiwaliów rodzinnych wybrane zostały liczne fotografie, tak, jak ukazywały świat znany z przekazów najstarszych mieszkańców, ale i ten współczesny, przemiany wsi i mieszkańców, kulturę tradycyjną i dzisiejszą. Wydanie tej publikacji, to niejako magiczny sposób na „zatrzymanie czasu”, który mija, utrwalenie ludzi i miejsc, których przemijanie często nas zaskakuje.

Album liczy 135 stron, ma twardą oprawę. Został wydany na papierze kredowym.

Wydawca – Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu.

Opr. i.michalec@sądeczanin.info.







Dziękujemy za przesłanie błędu