Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 19 września. Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda
30/08/2019 - 20:50

Małopolskie Talenty: nauczycielu, pomóż uczyć najzdolniejszych. Trwa nabór ofert

Jesteś nauczycielem? Chcesz być częścią zespołu kształcącego najzdolniejszych uczniów w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Nowym Sączu. Zyskasz satysfakcjonujące wynagrodzenie i nowe kompetencje.

Na podstawie diagnozy zapotrzebowania szkół oraz na podstawie deklaracji uczestnictwa dokonywanych na przełomie lutego i marca 2019 znaczna część szkół sądeckich zakwalifikowała się do programu „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz".

Po raz kolejny beneficjentem projektu dla szkół w Nowym Sączu stała się Fundacja Sądecka. Tym razem organizacja realizowała będzie projekt we wszystkich etapach edukacyjnych. Pierwszy to klasy 5 i 6 podstawówki, drugi - 7 i 8 podstawówki, trzeci zaś to szkoły ponadgimnazjalne i średnie, których ukończenie wiąże się z możliwością zdania matury.

Fundacja Sądecka została beneficjentem programu Poddziałanie 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Wsparcie Uczniów Zdolnych” na podstawie konkursu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo - technicznych (nauki matematyczno - przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno - komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz  kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych ze szkół z terenu Miasta Nowy Sącz.

W ramach projektu powstanie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, w których odbywały się będą zajęcia.

Tym samym nowosądeckie szkoły mają możliwość zrekrutowania do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych. Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa tylko do 18 września, po to by 26 września każdy wyłoniony uczeń czy uczennica - każdy w swojej szkole -  mógł przystąpić do testu diagnozy uzdolnień. Wynik testu zaś przesądzi o kwalifikacji do udziału w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Docelowo dzięki diagnozie ma zostać wyłonionych 12 grup 16-osobowych złożonych z najzdolniejszych ze zdolnych: 3 grupy z kompetencji język angielski osobno dla każdego z etapów edukacyjnych, analogicznie ma się rzecz z kompetencjami: matematyka, przedsiębiorczość oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Każda z grup poza właściwymi dla siebie zajęciami z przedmiotu (16 spotkań po 4 godziny lekcyjne, łącznie 64 godziny) będzie korzystała z zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych stworzonych by szlifować umiejętności komunikacji społecznej, metody uczenia się, elementy metodyki (8 spotkań po 3 godziny lekcyjne, łącznie 24 godziny).

Pierwsze zajęcia zaplanowano na dzień 9 listopada br. Całość kosztów projektu pozostaje po stronie Fundacji Sądeckiej. 

Co na obecnym etapie jest najistotniejsze? Nabór kadry nauczycielskiej! Głównym zadaniem nauczycieli będzie prowadzenie zajęć we wspomnianym zlokalizowanym w Nowym Sączu Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych. Czasu zostało niewiele! Termin naboru upływa dnia 13 września br.

Już dziś Fundacja Sądecka zaprasza nauczycieli do zgłaszania swoich ofert poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nauczyciela i jego dostarczenia do biura Fundacji Sądeckiej (33-300, ul. Barbackiego 57) w nieprzekraczalnym terminie do 13 września br. Dni otwarcia biura: pon.-pt. 8:00-16:00.

Liczy się data wpływy oferty wraz z niezbędnymi załącznikami.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: (18) 475 16 30 lub napisz: [email protected] ,

(P.B.)

Do pobrania:

PROJEKT "Małopolskie Talenty" - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" (dokumenty poniżej):

Regulamin naboru kadry nauczycielskiej (zapytanie ofertowe): 
Nabór kadry nauczycielskiej - treść zapytania ofertowego -PDF
Nabór kadry nauczycielskiej - treść zapytania ofertowego -DOC

Formularz zgłoszeniowy oferty nauczyciela
Nabór kadry nauczycielskiej - formularz zgłoszeniowy oferty -PDF
Nabór kadry nauczycielskiej - formularz zgłoszeniowy oferty -DOC

Więcej informacji znajdą też Państwo na stronie projektu Małopolskie Talenty. Wystarczy kliknąć TUTAJ .

* * *

Projekt "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" realizowany jest na podstawie umów o dofinansowanie zawartych pomiędzy Fundacją Sądecką a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.5 z Europejskiego Funduszu Społecznego.Dziękujemy za przesłanie błędu