Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 maja. Imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
26/08/2019 - 16:25

Fundusze Europejskie: korzystne pożyczki na rozwój firm w Małopolsce

Europejski instrument mikrofinansowy Progress zwiększa dostępność mikrokredytów, czyli pożyczek poniżej 25 tys. euro, przeznaczonych na zakładanie lub rozwijanie działalności małych firm.

Fundusze Europejskie: korzystne pożyczki na rozwój firm w MałopolsceProgress nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców, ale umożliwia wybranym podmiotom udzielającym mikrokredytów zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki przez wydawanie gwarancji, a więc branie na siebie części potencjalnego ryzyka straty ponoszonego przez te podmioty i udostępnianie funduszy zwiększających środki przeznaczone na mikrokredyty.

Mikrokredyty są udzielane przez instytucje finansowe takie jak banki komercyjne, kasy oszczędnościowe, banki spółdzielcze i banki publiczne, lecz również przez szereg podmiotów niebankowych takich jak instytucje mikrofinansowe, fundacje, związki kredytowe, organizacje charytatywne, organizacje pozarządowe i inne.

W rezultacie praktyki w zakresie udzielania mikrokredytów różnią się znacznie w zależności od rodzaju instytucji udzielającej mikrokredytu, jej formy prawnej, środowiska, w którym działa, i jej własnej zdolności do stosowania prawidłowych i skutecznych procedur zarządzania.

Tu nie ma „wolnej amerykanki”

Wobec tego konieczne okazało się opracowanie ogólnie akceptowanego, dobrowolnego Europejskiego kodeksu dobrego postępowania w zakresie udzielania mikrokredytów.Warunki udzielania pożyczek przedsiębiorcom – wysokość i czas trwania pożyczki, stopa oprocentowania i opłaty, termin przyznania – zależą bowiem od konkretnego podmiotu udzielającego mikrokredytów.

Podstawową kodeksu zasadą jest, że podmioty udzielające mikrokredytów będą ujawniać koszty kredytu w umowie kredytowej w postaci Całkowitego Kosztu Kredytu. Punkt ten został uznany za priorytetowy, ponieważ ujawnienie całkowitego kosztu udzielenia kredytu ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia klientom podejmowania świadomych decyzji finansowych.

Mikrofinansowanie Progress nie może być wykorzystywane na pokrycie linii kredytowych, takich jak kredyty w rachunku bieżącym czy krótkoterminowe instrumenty odnawialne.Kto ma dostęp do mikrofinansowania Progress?

O mikrokredyt może ubiegać się każdy, kto chce rozpocząć pracę na własny rachunek lub założyć albo rozwijać działalność mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniającego poniżej 10 osób), zwłaszcza przedsiębiorstwa społecznego, jest osobą bezrobotną, na pewien czas wycofał się z rynku pracy i ma trudności z uzyskaniem standardowego kredytu (np. ze względu na rzekomo zbyt młody lub zbyt podeszły wiek albo dlatego, że jest kobietą, osobą niepełnosprawną, należy do grupy mniejszościowej...

Co ważne, mikrokredyty i poręczenia – dzięki Komisji Europejskiej i Europejskiemu Funduszowi Inwestycyjnemu – objęły także MŚP działające w obszarze kultury.

Jak można się zgłosić?

Informacji o specyficznych wymaganiach i procedurach dotyczących składania wniosków udzielają podmioty oferujące mikropożyczki. Wniosek o mikropożyczkę można wysłać bezpośrednio do nich.

Europejski instrument mikrofinansowy Progress jest finansowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny, a zarządza nim Europejski Fundusz Inwestycyjny. Oto kilka instytucji udzielających mikropożyczek w Małopolsce. Pełną ich listę znajdziesz na stronie Komisji Europejskiej.

Dla przykładu: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego oferuje pożyczki z oprocentowaniem 1,87 proc.  dla firm z terenu niskiej aktywności gospodarczej (powiaty: dąbrowski, tarnowski, brzeski, gorlicki, nowosądecki, limanowski, proszowicki) lub działających w ramach inteligentnych specjalizacji, 2,87 proc.- 5,87 proc. dla pozostałych firm, na podstawie analizy ryzyka.

Parametry pożyczki:

 • maksymalny okres spłaty do 7 lat
 • możliwość karencji na spłatę kapitału do 6 miesięcy
 • brak prowizji i dodatkowych opłat
 • oprocentowanie stałe w okresie spłaty pożyczki
 • standardowe zabezpieczenie pożyczki
 • brak wkładu własnego
 • kwota pożyczki od 10 000 zł do 900 000 zł.

Na co powinieneś zwrócić uwagę?

Decyzja o przyznaniu dofinansowania ze środków unijnych i dokładnych warunkach finansowania zostanie podjęta przez lokalną instytucję finansową. Ale… masz prawo do uzyskania od instytucji kredytowych informacji na temat wydanej przez nie decyzji w sprawie kredytu. Informacje te mogą Ci pomóc w zrozumieniu Twojej sytuacji finansowej i zwiększeniu szans na uzyskanie finansowania w przyszłości. Skorzystaj ze swojego prawa i powołaj się na art. 431 rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych z 2013 r.

Małopolska pożyczka na rozwój

To alternatywa dla unijnych dotacji i uzupełnienie oferty banków, bo dzięki małopolskiej pożyczce można pożyczyć nawet milion złotych na rozwój przedsiębiorstwa. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Warto się nad tym zastanowić, bo właściciele firm mogą liczyć na nie tylko na niskie oprocentowanie i długi okres spłat, ale też uproszczoną procedurę otrzymania pieniędzy. Projekt pomyślany jest tak, by wspierać również firmy, które nie otrzymałyby innej oferty pożyczkowej na rynku.

Możesz również skontaktować się z jednym z 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network, gdzie dowiesz się, jak nawiązać współpracę z zagranicznymi partnerami handlowymi oraz uzyskasz porady dotyczące prawa UE i wskazówki na temat dostępu do finansowania ze środków UE. ([email protected] Fot. Pixabay)

***

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków tel. 12 616 0 616, fax 12 29 90 941 e-mail: [email protected]
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (032) 627 23 10, (032) 627 23 11, fax. (032) 627 23 12, e-mail: [email protected]
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (018) 442 25 78, (018) 442 25 79, fax. (018) 442 25 11, e-mail: [email protected]
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 540 90 32, tel./fax.: (018) 540 90 33, e-mail: [email protected]
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (014) 628 88 12, (014) 628 88 13, fax. (014) 628 88 11, e-mail: [email protected].

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Dziękujemy za przesłanie błędu