Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 10 lipca. Imieniny: Filipa, Sylwany, Witalisa
29/08/2019 - 16:35

Fundusze Europejskie w Małopolsce dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP to jeden z 11 celów tematycznych polityki spójności na lata 2014–2020. Na inwestycje w sektorze mikro, małych i średnich firm przeznaczone zostało bezpośrednio 57 miliardów euro, czyli około 20 procent środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wsparcie dla mikro małych i średnich przedsiębiorstw
Do roku 2020 dotację można pozyskać nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, ale również z krajowych programów, m.in. Infrastruktura i ŚrodowiskoInteligentny Rozwój i Wiedza Edukacja Rozwój.

Wsparcie z funduszy europejskich zazwyczaj kojarzone jest z otrzymaniem bezzwrotnej dotacji na realizację projektu. Ale wsparcie może przybrać również inną postać. Najczęściej jest to:

  • kredyt lub pożyczka udzielona na preferencyjnych warunkach, 
  • fundusz kapitałowy lub poręczenie, 
  • bon na odbycie szkolenia, 
  • doradztwo dla firmy lub możliwość udziału w innej usłudze rozwojowej np. w kursie zawodowym,
  • konferencja lub czy warsztaty pomagające nawiązać kontakty przedsiębiorcom i naukowcom;
  • stypendia, staże oraz inne formy wsparcia i ułatwienia podjęcia zatrudnienia osobom z problemami na rynku pracy.

Dostęp małych i średnich firm do funduszy ułatwiają uproszczone wspólne zasady. Obejmują: składanie przez Internet sprawozdań dotyczących wykorzystania funduszy, bardziej zrozumiałe kryteria kwalifikowalności, bardziej ukierunkowane i rzadsze kontrole małych operacji a także szerszy zakres instrumentów finansowych, uproszczenie ich tworzenia i dostępu do nich.

Zwiększenie możliwości inwestycyjnych w sektorze MŚP w latach 2014–2020 było możliwe również dzięki osiągnięciom w ramach polityki spójności UE z okresu finansowania 2007–2013, gdy udzielono wsparcia ponad 95 tys. powstających firm i utworzono ponad 300 tys. nowych miejsc pracy w sektorze MŚP.

16 mln zł w ramach Bonów na innowacje:

Już po raz kolejny unijne dofinansowanie wspiera małopolskie firmy bonami na innowacje. Dzięki nim przedsiębiorcy będą mogli sfinansować współpracę z sektorem naukowo-badawczym (np. uczelniami technicznymi, laboratoriami). Bony umożliwiają zakup od wyspecjalizowanych jednostek usług badawczo-rozwojowych (badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych zakresie wzornictwa) i usług proinnowacyjnych. 

Do końca września beneficjenci mogą ubiegać się o mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł lub duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność na terenie Województwa Małopolskiego mają możliwość uzyskać dofinansowanie projektu w wysokości aż 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, bez względu na to czy wnioskodawca uzyskał już wsparcie w ramach bonów na innowacje w poprzednich naborach.

Wsparcie na projekty badawczo-rozwojowe:

Warto przypomnieć, że już teraz firmy planujące przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, mogą uzyskać pomoc finansową z funduszy europejskich.

Projekty mogą składać przedsiębiorstwa, zwłaszcza mikro, małe i średnie; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP; konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Od czego zacząć?

Przed rozpoczęciem pisania projektu warto skorzystać z bezpłatnych szkoleń z wypełniania wniosku o dofinansowanie. Spotkania takie prowadzone są przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich, a terminy szkoleń publikowane są na stronie www.rpo.malopolska.pl  

Enterprise Europe Network

To ogromna sieć zrzeszająca ponad 3 tysiące ekspertów i działająca 60 krajach, w ramach której możesz liczyć na wsparcie i pomoc, świadczoną małym, innowacyjnym firmom o dużych ambicjach wzrostu, zwłaszcza w skali międzynarodowej.

W Małopolsce w sieci EEN działają:

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155, Kraków (mail: [email protected], tel: 12 6282045, www: transfer.edu.pl) oraz Izba Przemyslowo-Handlowa w Krakowie, przy ul. Florianskiej 3, 31-019 Kraków (mail: poland[email protected], tel: 12 4289250, www: iph.krakow.pl)

Sprawdź: wszystkie aktualne projekty uwzględniające wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw 

Masz pytania lub wątpliwości?

Aby otrzymać dodatkowe informacje, skontaktuj się ze specjalistami Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Działają one w pięciu miastach regionu (w Krakowie, Chrzanowie, Tarnowie, Nowym Targu i Nowym Sączu). ([email protected]) Fot. Pixabay

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020


Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020Dziękujemy za przesłanie błędu