Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 11 grudnia. Imieniny: Biny, Damazego, Waldemara
07/02/2019 - 12:45

Badali czy jesteśmy zadowoleni z życia w Małopolsce. Co im wyszło?

Czy jesteśmy zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania, jaka jest sytuacja na rynku pracy, jaki wpływ na jakość ich życia mają działania samorządu, takie między innymi pytania zadali mieszkańcom Małopolski ankieterzy Obserwatorium Rozwoju Regionalnego. Jaki obraz regionu wyłania się z badań?

Badanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem zróżnicowania opinii mieszkańców w podziale na poszczególne subregiony Małopolski, także płeć, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, także dochód na osobę. Jest to siódma edycja raportu, na podstawie badań z 2018 roku. Opracowanie publikowane jest cyklicznie od  2012 roku.

Jaki obraz Małopolski wyłania się z badań?

77,8 proc. Małopolan deklaruje, zadowolenie z jakości życia w swoich miejscowościach. Co ciekawe nastąpił wzrost pozytywnych odpowiedzi w porównaniu do roku 2012, kiedy to 62,3 proc. Małopolan twierdziło, że żyje im się „bardzo dobrze” i „raczej dobrze”.
Co ważne,  z życia na terenach miejskich zadowolonych jest porównywalnie tyle samo Małopolan (78,6 proc.), co z życia na terenach wiejskich (76,3 proc.).

Z badań wynika, że podobnie jak przed rokiem, największe zadowolenie z jakości życia wyrazili mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego, bez miasta Krakowa) – 82,2 proc oraz samego Krakowa (79,4 proc). Najmniejsze zadowolenie wyrazili mieszkańcy subregionu tarnowskiego (74,4 proc).

Jak mieszkańcy Małopolski oceniają wpływ działań samorządu województwa na jakość życia mieszkańców?

Ponad 42 proc Małopolan ocenia „zdecydowanie pozytywnie” i „raczej pozytywnie” działania małopolskich władz samorządowych w zakresie poprawy warunków i jakości życia społeczności regionalnej. Co ważne, wzrasta świadomość mieszkańców na temat zadań wykonywanych przez władze samorządowe na szczeblu regionalnym. To 82,5 proc w 2018 r., w stosunku do np. 73,7 proc.

Ankietowani  byli też pytani o to, które obszary życia społeczno-gospodarczego wymagające wsparcia.

Niemal połowa badanych Małopolan, że wsparcia przede wszystkim wymagają ochrona zdrowia i opieka społeczna. Na kolejnych miejscach wskazali infrastrukturę drogowa (48 proc. wskazań) oraz ochrona środowiska (34, proc.). Najrzadziej dostrzegana była potrzeba rozwoju nowych technologii i innowacji – zaledwie 13,4 wskazań. Co ciekawe, rozwój nowoczesnych rozwiązań technologicznych i innowacji najbardziej doceniają osoby z najmłodszej grupy wiekowej (tj. 18-24 lata), osoby posiadające wykształcenie wyższe oraz pracownicy najemni i osoby uczące się.

Pytani o rynek pracy, mieszkańcy Małopolski ocenili, że mimo polepszającej się w sposób obiektywny z roku na rok sytuacji na regionalnym rynku, mniej niż połowa badanych 47,7 proc. ocenia ją „bardzo dobrze” i „dobrze”. Najbardziej usatysfakcjonowani z możliwości znalezienia pracy i rozwoju zawodowego są mieszkańcy Krakowa (60 proc.), najmniej natomiast – przedstawiciele subregionu tarnowskiego (37 proc

W porównaniu z sytuacją w skali kraju, wskaźnik zatrudnienia na terenie Małopolski był wyższy o 0,5 punktu procentowego i uplasował województwo małopolskie na piątej pozycji wśród wszystkich regionów. Badany był też stosunek Małopolan do zatrudniania imigrantów. Najwięcej korzyści z zatrudniania obcokrajowców na małopolskim rynku pracy dostrzegają mieszkańcy miasta Krakowa (27 proc.), najwięcej zagrożeń natomiast – mieszkańcy subregionu sądeckiego (18,2 proc).

[email protected] fot.archiwum

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu