Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 24 maja. Imieniny: Joanny, Zdenka, Zuzanny
18/07/2023 - 07:00

Bezpieczny kredyt 2 proc. Pierwsi chętni na kupno mieszkania dla młodych dostali pieniądze na k transakcję

Po dwóch tygodniach obowiązywania rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. do banków trafiło ok 4,5 tys. wniosków o pożyczkę. Kilkadziesiąt operacji doprowadzono do końca i pieniądze są już do dyspozycji młodych kupujących pierwsze mieszkanie. Do programu przystąpiły kolejne banki, a eksperci przestrzegają przed zbyt pochopnym szacowaniem swoich możliwości finansowych.

Umowa o kredyt z dopłatą do oprocentowania powyżej 10 proc. zawierana jest na 10 lat, w tym czasie wszystko może się zdarzyć a ponieważ dopłaty to pieniądze publiczne są surowe warunki, któe sprawiają, że dotację łatwo utracić a wtedy pieniądze trzeba w całości zwrócić. I to od razu.

Siedem banków udziela kredyty na 2 proc.

Instytucje, które teraz udzielają Bezpiecznego Kredytu 2 proc, to Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank.

Negocjacje z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związane z wolą przystąpienia do programu aktualnie toczy siedem kolejnych banków.

Eksperci: dopłatę łatwo stracić, dobrze oceniajcie swoje możliwości

Na osoby, które chcą skorzystać z dopłat, ustawa narzuca także szereg innych obostrzeń. Czego należy się wystrzegać, aby nie stracić dopłat?

 • Kredytobiorca nie może sprzedać nieruchomości zakupionej w ramach programu w czasie obowiązywania dopłat do kredytu, czyli dziesięciu lat (z wyjątkiem rozszerzenia wspólności ustawowej).

 • Zabroniony jest także wynajem lub użyczenie. Zakupiona nieruchomość musi spełniać potrzeby mieszkaniowe kredytobiorcy.

 • Nie można zmienić sposobu użytkowania z nieruchomości mieszkalnej na użytkową.

 • Zakazane jest także nabycie innej nieruchomość (z wyjątkiem dziedziczenia). W przypadku, kiedy kupimy mieszkanie, musimy liczyć się z zaprzestaniem dopłat do istniejącego kredytu.

 • Dopłaty traci się, jeśli trwale zaprzestaje się, przez co najmniej 12 miesięcy, prowadzenia gospodarstwa domowego w zakupionej na Bezpieczny kredyt 2% nieruchomości. Są wyjątki w takiej sytuacji: jeśli jeden kredytobiorców nadal mieszka w nieruchomości lub nastąpiło wyłączenie nieruchomości z użytkowania na podstawie decyzji organu nadzoru.

 • W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, taki kredytobiorca także traci dopłaty.

Istotny jest także wiek – jeśli stroną umowy przestał być kredytobiorca, który jako jedyny nie ukończył 45 lat (z wyjątkiem śmierci), dopłaty przepadają.

Nie ma odwrotu od stałej stopy

Jednym z warunków otrzymania Bezpiecznego kredyt 2% jest zaciągnięcie kredytu ze stałą stopą procentową. W okresie dziesięciu lat, kiedy otrzymuje się dopłaty, nie można zmienić stopy ze stałej na zmienną. Jeśli zdecydujemy się na taki ruch, wówczas dopłaty wygasają.

Należy także uważać na wcześniejszą spłatę kredytu. W jakich sytuacjach nie traci się dopłaty?

jeśli

 spłaty dokonano po upływie trzech lat od dnia udzielenia kredytu,

 • spłata dotyczyła części objętej gwarancją,

 • łączna wysokość tej spłaty i wniesionego wkładu własnego kredytobiorcy nie przekroczyła 200 tys. zł,

 • łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej, pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu.

 • Istotne jest to, że w większości wyżej wymienionych sytuacjach ustawa nie nakazuje zwrotu wszystkich wypłaconych dopłat. Wygasają one z ostatnim dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym nastąpiła dana okoliczność, a kwoty dopłat uzyskanych po tym dniu podlegają zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi.

 • Tego typu programy rządowe zawsze są pod szczególnym nadzorem. Dlatego kredytobiorcy przystępujący do niego muszą skrupulatnie pilnować harmonogramu spłat.

– Już jeden dzień spóźnienia w spłacie raty kredytu albo niewystarczająca kwota spłaty, nawet jeśli zabraknie jednej złotówki, oznacza wygaśnięcie w danym miesiącu dopłaty i klient musi uregulować całą kwotę ze środków własnych. Dlatego zawsze uczulamy klientów na tego typu sytuacje. Niedopatrzenie bowiem może sporo kosztować – mówi Artur Grodzicki, Regionalny Dyrektor Sprzedaży Credipass. Warto zaznaczyć, że w takiej sytuacji klient traci dopłatę w danym miesiącu. W kolejnych, jeśli będzie przestrzegał terminu i kwoty, dopłaty zostaną wznowione. ([email protected]) fot. pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim

 Dziękujemy za przesłanie błędu