Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 września. Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
10/06/2023 - 08:30

Bezpłatne leki dla 65+ oraz dzieci. Jest projekt ustawy: kto teraz będzie korzystał z refundacji?

Na piątkowym posiedzeniu – 9 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Przygotowuje ona prawny grunt do zapowiedzianego wcześniej rozszerzenia programu bezpłatnych leków dla wybranych grup obywateli.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia.

Poza bezpłatnymi lekami, zmiany w systemie prawnym

Rząd chce zmienić sposób tworzenia budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
Wprowadzone zostaną ponadto nowe instytucje prawne, które mają zwiększyć produkcję leków lub substancji czynnych w Polsce, a w konsekwencji wzmocnić bezpieczeństwo lekowe naszego kraju.
Dodatkowo wprowadzone zostaną przepisy, które zabezpieczą dostępność produktów refundowanych dla pacjentów. Ponadto, kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki.

Więcej pieniędzy na refundację leków

Zmieni się sposób tworzenia całkowitego budżetu na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rozwiązanie to zapewni także większą niż dotychczas przewidywalność tego budżetu.


Wprowadzone zostaną zmiany, które usprawnią procedowanie wniosków refundacyjnych.  Powinno to przełożyć się na zwiększenie efektywności procesów i szybsze procedowanie spraw.
Wydłużony zostanie termin ogłaszania kolejnego obwieszczenia refundacyjnego – z 2 do 3 miesięcy. Rozwiązanie znacznie usprawni pracę aptek oraz umożliwi lepsze planowanie zaopatrzenia w produkty lecznicze.

Wyższe dofinansowanie do recept

Kobiety w okresie połogu będą uprawnione do bezpłatnego zaopatrzenia się w leki. Dotychczas możliwość taka przysługiwała jedynie kobietom w ciąży.


Podwyższona zostanie – z 15 proc. do 25 proc. podstawa limitu finansowania, co wpłynie na obniżenie dopłat do leków, które ponoszą pacjenci.


Aby zapewnić bezpieczeństwo lekowe w Polsce, poprawi się sytuacja polskich hurtowni farmaceutycznych i aptek, które zapewniają dostępność refundowanych produktów dla pacjentów. W tym celu nastąpi podwyższenie marży hurtowej oraz podwyższenie marży detalicznej (aptecznej).

Większa dostępność: żadnych leków nie powinno brakować

Wprowadzone zostaną przepisy podnoszące bezpieczeństwo lekowe pacjentów poprzez zwiększenie dostępności leków na terenie Polski. 


Nowe rozwiązanie przewiduje obowiązek utrzymywania zapasów przez każdego z producentów w ilości nie mniejszej niż 3 miesięczna średnia sprzedaży z poprzedniego okresu.
Nastąpi uniezależnienie dokonywania zmian w programach lekowych od zgody koncernów farmaceutycznych, posiadających już w danym programie swój produkt.


Rozwiązanie to przyspieszy wprowadzanie innowacyjnych produktów dla pacjentów i pozwoli dostosowywać treści programów w zależności od zmieniających się wytycznych klinicznych i rekomendacji ekspertów.


Wprowadzone zostaną mechanizmy, które zachęcą do produkcji leków w Polsce. Chodzi np. o brak negocjacji z Komisją Ekonomiczną, wydanie decyzji refundacyjnej na dłuższy okres niż ustawowy, zwolnienie z części opłat itp.


Wprowadzone zostaną przepisy, które będą przeciwdziałać sprzedaży leków za granicę. Będzie to możliwe przez zobowiązanie do stosowania tej samej marży hurtowej, co w transakcjach krajowych. ([email protected]) fot.pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu