Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
18/08/2020 - 18:40

Burmistrz Krynicy, Piotr Ryba, z wotum zaufania, ale 7 radnych wstrzymało się

Burmistrz Krynicy-Zdroju Piotr Ryba otrzymał wotum zaufania, przy głosach 8 za i 7 wstrzymujących się. Włodarz dostał też absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, 13 rajców było za, a 2 wstrzymało się od głosu.

W poniedziałek, 17 sierpnia przy drzwiach zamkniętych w Krynicy-Zdroju odbyła się XXV sesja Rady Miasta.

Po debacie nad raportem o stanie gminy za rok 2019, ważnym elementem obrad rajców stało się głosowanie dotyczące udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Piotrowi Rybie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 8️ radnych głosowało za przyznaniem, a 7️ wstrzymało się od głosu.

Natomiast za udzieleniem absolutorium opowiedziało się 13 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się.

Burmistrz sąsiedniej Muszyny, Jan Golba absolutorium i wotum zaufania uzyskał 16 lipca, głosami 14 radnych. Nikt nie był wstrzymał się, nikt nie był też przeciw.   Absolutorium to jeden z najistotniejszych, ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością burmistrza.

Po zakończeniu roku budżetowego, radni oceniają pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej. Ocena ma charakter merytoryczny i odnosi się do wykonania budżetu.  Burmistrz przedstawia sprawozdanie finansowe za dany rok, sprawozdania z wykonania budżetu.

Komisja rewizyjna bada je i przedstawia wniosek, proponując radzie, uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium.  Wniosek absolutoryjny jest przedstawiany organowi kontrolno-nadzorczemu, czyli Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

(MK) fot. ilustracyjneDziękujemy za przesłanie błędu