Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 14 czerwca. Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny
22/11/2023 - 08:40

Ceny prądu, gazu i ciepła 2024. Jest projekt ustawy z osłoną dla gospodarstw domowych

Administrujący po złożeniu dymisji rząd proponuje nowemu Sejmowi przyjęcie ustawy przedłużającej funkcjonowania mechanizmów osłonowych dla odbiorców energii.

Przygotowane w projekcie ustawy rozwiązania mają zapewnić w 2024 r. ochronę szerokiej grupy beneficjentów przed wzrostem kosztów energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

Wsparcie zaproponowane w ustawie obejmie gospodarstwa domowe, podmioty użyteczności publicznej i innych tzw. odbiorców wrażliwych: placówki służby zdrowia, szkoły i uczelnie wyższe, placówki zajmujące się szeroko rozumianą opieką nad różnymi grupami społecznymi (jednostki pomocy społecznej, jednostki systemu oświaty), jak i mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ile zapłacimy za prąd 2024: na czym polega zamrożenie cen energii

Proponowane rozwiązanie jest kontynuacją dotychczasowego wsparcia odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym wsparcia zużycia energii na potrzeby zbliżone do zużycia w gospodarstwach domowych (np. części wspólne budynków, garaże, domy letniskowe, lokali o charakterze zbiorowego zamieszkania).

Mrożenie cen i stawek opłat dystrybucyjnych zakłada, że niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej i stawek opłat dystrybucyjnych w taryfach na rok 2024 w rozliczeniach z odbiorcami przewidziana jest stabilizacja ich rachunków za obrót i dystrybucję energii na poziomie cen i stawek opłat taryfowych z 2022 r.

Ceny z 2022 r. będą stosowane:

  • do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych
  • a dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną podwyższone do 3,6 MWh,
  • natomiast dla rolników do 4 MWh
  • dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh.

Po przekroczeniu limitu obowiązuje cena maksymalna 693 zł/MWh.

Cena maksymalna ustalona na poziomie 693 zł/MWh będzie dotyczyć także podmiotów użyteczności publicznej wykonujących kluczowe role władz publicznych w szczególności z zakresu polityki zdrowotnej, edukacyjnej i rodzinno-opiekuńczej, jednostek samorządu terytorialnego w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na realizację zadań publicznych, producentów rolnych, tzw. odbiorców wrażliwych oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Ceny gazu 2024: obowiązują zasady z 2023 roku

Przygotowany w Ministerstwie Klimatu i Środowiska projekt ustawy ma pozwolić na zapewnienie w 2024 r. odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz podmiotom świadczącym kluczowe usługi publiczne dostawy paliw gazowych na stabilnym poziomie cenowym, na zasadach obowiązujących w 2023 r.

Projekt ustawy zakłada przedłużenie funkcjonującego w 2023 r. mechanizmu obejmującego zagwarantowanie ceny maksymalnej paliw gazowych (200 zł/MWh) oraz stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych na niezmienionym względem 2023 r. poziomie dla odbiorców objętych ochroną taryfową.

Co z opłatą za ogrzewanie w 2024 r.

Zaproponowane w projekcie ustawy regulacje zapewnią przedłużenie funkcjonowania wsparcia dla odbiorców ciepła przez cały 2024 rok na dotychczasowych zasadach.

Proponowana ustawa przewiduje utrzymanie wysokości ponoszonych przez tych odbiorców cen i stawek opłat za dostarczone ciepło systemowe na poziomie nie wyższym niż ceny i stawki opłat stosowane wobec odbiorców ciepła w dniu 30 września 2022 r. powiększone o 40% w każdej grupie taryfowej w danym systemie ciepłowniczym.   ([email protected]) fot. PublicDomainPictures/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu