Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
20/12/2023 - 11:05

Czy zamiast udzielić zaległego urlopu firma może wypłacić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Takie rozwiązanie wydaje się logiczne. Często jest tak, że nie można zrealizować świadczenia literalnie takiego samego wówczas strony decydują się na ekwiwalent – pieniężny lub inne świadczenie w naturze. Niestety, w przypadku ekwiwalentu zamiast urlopu wypoczynkowego jest to niemożliwe.

Urlop wypoczynkowy zgodnie z kodeksem pracy nie jest bonusem, ale częścią stosunku pracy – pracownik powinien pójść przynajmniej raz w roku na minimum dwutygodniowy urlop wypoczynkowy, by zregenerować siły i dalej świadczyć pracę w optymalnym stanie psychofizycznym. Dlatego przepisy prawa pracy pozwalają na wypłatę ekwiwalentu za urlop tylko w wyjątkowej sytuacji – gdy nie ma innej alternatywy.

Kiedy zgodnie z prawem możliwa jest wypłata ekwiwalentu za urlop

Ujmując rzecz inaczej – własnemu pracodawcy „sprzedać” swojego urlopu wypoczynkowego nie można. Co innego wziąć urlop wypoczynkowy, choćby wymagany kodeksem pracy minimum dwutygodniowy i w jego czasie zamiast odpoczywać świadczyć pracę (i zarabiać) w innym miejscu. Stan faktyczny – zero odpoczynku, „ekwiwalent” w postaci wynagrodzenia w innej firmie uzyskany – taki sam, ale w świetle prawa pracy był to odpoczynek.

Jak więc kwestię ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy regulują przepisy kodeksu pracy?

W sytuacji niewykorzystania urlopu w naturze przysługuje ekwiwalent pieniężny. Przysługuje tylko gdy to niewykorzystanie urlopu następuje z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy.

Jednak nie wypłaca się ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nawet wówczas gdy pracownik  i pracodawca postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej między nimi bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Ile wynosi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – jak się wylicza ekwiwalent

Jeśli prawo dozwala wypłacenie ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, wylicza się go jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Urlop jest płatny i pracownikowi przysługuje wynagrodzenie takie jakie otrzymałby gdyby w tym czasie pracował.

Stałe składniki wynagrodzenia bierze się w wysokości przysługującej za miesiąc, w którym korzysta z urlopu.

Zmienne składniki bierze się w przeciętnej wysokości z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z urlopu. w przypadkach znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.   ([email protected]) fot. PhotoMIX-Company/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu