Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 30 września. Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
04/01/2023 - 07:50

Dają prawie 140 tysięcy! Ruszają dopłaty po nowemu na docieplenie domów i wymianę pieców

Wyższe niż dotychczas progi dochodowe, możliwość ponownego skorzystania z dotacji dla tych, którzy już raz pieniądze dostali. Tak wygląda nowa odsłona rządowego programu Czyste Powietrze, który właśnie wystartował. Można powalczyć nawet o 136 tysięcy złotych.

Dla kogo program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

czytaj też Tak budują ekspresem łącznik sądeckich obwodnic z czterema mostami [WIDEO][ZDJĘCIA]  

Czyste Powietrze - jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

  • Wnioski należy składać do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), który obejmuje swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, czyli  aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów funduszu  lub w serwisie gov.pl.
  • Wniosek  wypełnia się na stronie i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesyła go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami).
  • Złożenie wniosku w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu GWD z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku podpisu, możliwe jest wydrukowanie formularza wniosku, ręczne podpisani i przesłanie go pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
  • W przypadku gdy nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest jego złożenie wraz z załącznikami tylko w formie papierowej. Zaleca się wypełnienie wniosku (nawet jeżeli jest składany wyłącznie w formie papierowej) korzystając z aktywnego formularza, ze względu na „samoliczące się” pola.

Nowe Czyste Powietrze wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu.

czytaj też Skroili budżet dla powiatu z dziurą głęboką na 15 milionów  

Złożenie wniosku za pośrednictwem banku

  • W oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze, składa się wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. Pracownik banku pomoże wypełnić dokumenty.
  • Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank złoży w naszym imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
  • Bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
  • W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) należy zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
  • Wfośigw wypłaca dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Jak informowano pod koniec 2022, w programie Czyste Powietrze złożono ponad 530 tys. wniosków na blisko 10 mld zł dotacji, a zawarto umowy na ponad 8,3 mld zł. Wypłacono ponad 4 mld zł. Na rozliczenie inwestycji beneficjenci mają do 36 miesięcy, stąd różnica pomiędzy kwotą wskazaną w umowach i kwotą wypłaconych środków. Budżet Czystego Powietrza to ponad 100 mld zł. ([email protected]) fot. BSDziękujemy za przesłanie błędu