Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 5 grudnia. Imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
11/09/2014 - 13:00

Do 15 listopada most w Ujanowicach ma być naprawiony

9 września została podpisana umowa na „Remont podmytego i uszkodzonego obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne w miejscowości Ujanowice wraz z odtworzeniem umocnień brzegowych”. Umowę podpisali przedstawiciele Zarządu Powiatu Limanowskiego i konsorcjum wykonawców zawiązanego przez: Pawła Nowaka z firmy „NOWEL” z Nowego Sącza oraz Stanisława Brzęka z F.U.H.P „AQUA – EKO” z Wojakowej.
Rzeka Łososina podmyła przyczółki mostowe w czasie ulewnych opadów deszczu w połowie maja.

Starostwo Powiatowe zwróciło się do rządu o pomoc finansową przy remoncie przeprawy. 29 lipca sekretarz stanu Stanisław Huskowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przesłał na ręce starosty limanowskiego Jana Puchały informację o przyznaniu dotacji w wysokości prawie 1,5 mln złotych na remont mostu w Ujanowicach, co pokryje 80 proc. kosztów robót. Inwestycja będzie realizowana z funduszy przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Celem jest przywrócenie ruchu na tym odcinku drogi powiatowej. Umowa obejmuje mi.in zabezpieczenie fundamentów filarów, przyczółku mostu oraz stożka przy przyczółku, odtworzenie nasypów oraz stożka przy przyczółku (od strony Łososiny Dolnej) od dolnej wody. Odtworzenie zniszczonego nasypu drogowego oraz nawierzchni jezdni i pobocza, umocnienie brzegów rzeki Łososina przed i za mostem, zabezpieczenie, umocnienie dna rzeki Łososina poniżej mostu.

W ramach umowy zostanie wykonany projekt czasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót drogowych wraz z oznakowaniem miejsca prowadzenia robót.

Wykonawca zrealizuje zamówienie za 1 mln 536 tys. zł w terminie do 15 listopada.

(opr. jg) Źródło i fot.: SP w Limanowej
 


Dziękujemy za przesłanie błędu