Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
20/12/2019 - 17:30

Jak pogodzić inwestycje z deficytem. Jest już budżet powiatu na rok 2020

Powiat nowosądecki ma już budżet na 2020 rok. Najważniejszy samorządowy dokument został przyjęty jednogłośnie. Plan finansowy starostwa zakłada dochody na poziomie 162, 5 mln złotych. mln zł przy wydatkach rzędu 175,8 mln zł. Jak samorząd poradzi z sobie z deficytem?

Zaplanowane dochody, to kwota 162,6 mln złotych, wydatki to 175,8zł.  Tak wygląda przyjęty przez radnych jednogłośnie budżet powiatu na 2020 rok. Subwencje stanowić będą 42,2 proc. dochodów powiatu. 25,5 proc. z nich to subwencja oświatowa  (37,3 mln zł). Udziały we wpływach z podatku dochodowego wyniosą ponad 38 mln zł, co stanowi 26 proc. dochodów.

Jak wyglądają poszczególne wydatki?  Na transport i łączność zaplanowano kwotę – 15, 515 951 zł, Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz kultura fizyczna - 6 949 410 zł, Działalność usługowa - 5 276 727 zł, Ochrona zdrowia, pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 327 000 zł, Administracja publiczna - 300 000 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 110 000 zł, Rezerwy celowe na inwestycje - 2 200 000 zł.

Budżetowy deficyt wynosi nieco ponad 13 mln złotych. Jak usłyszeli radni zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z lat ubiegłych, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, przychodów wynikających z rozliczenia dotacji i planowanego kredytu.

Podczas sesji radni wysłuchali też sprawozdania starosty Marka Kwiatkowskiego o planowanych w najbliższym czasie inwestycjach.

- Trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Marcinkowicach - mówił starosta Marek Kwiatkowski. – Projekt obejmuje: budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 24 na 44 metry, budowę ściany wspinaczkowej, budowę trybun dla około dwustu osób, budowę strzelnicy 8-stanowiskowej umożliwiającej oddanie strzału na odległość 25 metrów i budowę pomieszczeń sanitarnych. Mam nadzieję, że uda nam się sprzedać działki budowlane, które posiadamy w Marcinkowicach i tym samym sfinansujemy większą część inwestycji.

Starosta wspomniał też, że dzięki przyznanej dotacji w kwocie 350 tysięcy złotych dokonano aktualizacji operatu ewidencji gruntów w gminie Rytro. W stu procentach wykonana została cyfryzacja map ewidencyjnych, które dotychczas były jedynie w wersji analogowej. To znaczne ułatwienie dla mieszkańców i geodetów korzystających z powiatowych zasobów geodezyjnych.

Sporo miejsca starosta poświęcił na poinformowanie radnych o zakończonych i trwających inwestycjach drogowych

W ostatnim czasie zakończono następujące inwestycje:

- przebudowę drogi powiatowej Łososina Dolna – Ujanowice - Młynne na długości 94 m w miejscowości Wronowice wraz z skrzyżowaniem. Wartość prac: 82.234,38 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Łososina Dolna (50 proc. kosztów);

- przebudowę drogi powiatowej Łabowa - Łabowiec na długości 414 m w miejscowości Łabowa (wymiana nawierzchni oraz budowa chodnika). Wartość prac: 800.000,00 zł. Zadanie współfinansowane przez gminę Łabowa w wysokości: 365.806,00 zł;

- doświetlenie przejść dla pieszych przy drogach powiatowych w miejscowościach: Korzenna, Tęgoborze i Podegrodzie. Zadanie objęte dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego ok. 50 proc.

- wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Chełmiec - Naszacowice w miejscowości Świniarsko. Wartość prac: 92.004,00 zł;

- remont drogi powiatowej Trzetrzewina – Podrzecze w miejscowościach: Trzetrzewina i Podrzecze na długości 3625 m. Wartość prac: 3 724 713,80 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych;

- remont drogi powiatowej Żegiestów - Szczawnik - Muszyna: ul. Zazamcze w miejscowości Muszyna na długości 465 m. Wartość prac: 1 656 537,26 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych;

- remont drogi powiatowej Korzenna - Jasienna – Przydonica na długości 990 m w miejscowości Przydonica. Wartość prac: 447 803,52 zł;

- remont drogi powiatowej Limanowa – Chełmiec na długości 277 m. Wartość prac: 319.979,88 zł;

- remont skrzyżowania drogi powiatowej Tabaszowa - Witowice Dolne z drogą gminną Witowice Górne – sklep. Wartość prac: 22.002,20 zł;

- przebudowa skrzyżowania Tymowa – Łososina Dolna z drogą powiatową Łęki – Kąty – Dobrociesz w miejscowości Kąty, Łęki na rondo (roboty realizowane na terenie Powiatu Nowosądeckiego obejmowało wykonanie nawierzchni, pozostałe prace związane z rondem wykonywane były przez Powiat Brzeski). Wartość prac: 12.300,00 zł;

- remont drogi powiatowej Florynka – Izby (odtworzenie korpusu drogowego w obrębie osuwiska). Wartość prac: 158.951,89 zł.

W trakcie realizacji są:

- remont drogi powiatowej Limanowa - Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec na długości 5272 m. Wartość prac: 7 562 965,85 zł. Termin realizacji zadania: lipiec 2020 r.;

- remont drogi powiatowej Ropa - Gródek - Biała Niżna na długości 2740 m w miejscowości Gródek. Wartość prac: 2 831 949,86 zł. Termin realizacji zadania: czerwiec 2020 r. (olsz)

Sesja budżetowa w powiecie nowosądeckim
Radni jednogłośnie przyjęli plan finansowy na 2020 rok


Dziękujemy za przesłanie błędu