Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 21 stycznia. Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
31/07/2013 - 07:00

Jak tu zaplanować wydatki na oświatę? – pytają radni Kamionki Wielkiej

Radni Gminy Kamionka Wielka na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy obradowali na temat funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich kosztów szkolnictwa gminnego. Nie wiadomo, ilu sześciolatków rodzice poślą do pierwszej klasy. Gmina ma problem z zaplanowaniem wydatków na oświatę.
- Najtrudniejsza sytuacja obecnie jest w szkołach podstawowych i gimnazjach z powodu najniższej od dawna liczby uczniów - 1215. W następnych latach nastąpi lekki wzrost. Trudno przewidzieć ilu rodziców sześciolatków zdecyduje się posłać swoje dzieci do pierwszej klasy. Obecnie na 220 uczniów w oddziałach przedszkolnych, 123 to pięciolatki. W pierwszej klasie jest 29 sześciolatków. – informuje Krystyna Homoncik, sekretarz Gminy. – Trudno w tej sytuacji przewidzieć wydatki. Ile klas trzeba będzie utworzyć, jakie trzeba na to przeznaczyć pieniądze? - mówi wójt Kazimierz Siedlarz.
Problemem jest także liczba uczniów, którzy realizują obowiązek szkolny poza obwodem szkolnym i w ogóle poza gminą. Obecnie jest to 134 uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponieważ jest zbyt wiele niewiadomych, radni nie podjęli żadnych wiążących decyzji w sprawie zmiany zasad funkcjonowania placówek oświatowych, a w szczególności szkół w Królowej Polskiej i Boguszy, gdzie jest najmniej uczniów. Radni mają jednak pełną świadomość, że w przypadku dalszego spadku liczby uczniów konieczna może być reorganizacja tych placówek.
- Problemy finansowe związane z utrzymaniem oświaty na terenie gminy wynikają z faktu, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni wydatków oświatowych i gmina zmuszona jest co roku dokładać pieniądze ze swego budżetu. W roku 2013 to jest ok. 500.000 zł, a łącznie z wydatkami na realizację zadań własnych gminy z zakresu oświaty 2,3 mln zł plus dodatkowe koszty inwestycji oświatowych, na które w nowej perspektywie unijnej nie ma możliwości pozyskania środków. Państwo niestety zostawiło gminy samym sobie. Subwencja oświatowa wynosi nieco ponad 10 mln zł, zaś wydatki ponad 15 mln zł – dodaje Krystyna Homoncik
Rada Gminy liczy na poprawę sytuacji finansowej oświaty z chwilą objęcia subwencją oświatową kosztów funkcjonowania przedszkoli i klas „zerowych”, które stanowią zadania własne gminy. Radni nie chcą likwidować żadnej ze szkół na terenie gminy. Uważają, że szkoła to „dusza” wsi, lecz oczekują od Rządu prawnych uregulowań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym wprowadzenia zmian w Karcie Nauczyciela.
Opr. JG
Źródło: UG Kamionka Wielka
 


Dziękujemy za przesłanie błędu