Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 21 lutego. Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta
04/04/2019 - 14:40

Jedyny taki ranking. Ekonomiści wzięli pod lupę finanse lokalnych samorządów

Jak lokalne władze gospodarują pieniędzmi? Kto jest prymusem, a kto jest w ogonie? Odpowiedź na to pytanie znają ekonomiści najlepszych polskich uczelni, którzy opracowali raport na ten temat. Jego wyniki zostaną zaprezentowane za kilka dni podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie.

Ranking  przedstawiający kondycję finansową jednostek samorządowych w tym roku doczeka się już drugiej edycji. Wydawnictwo jest przygotowywane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych we współpracy z Instytutem Studiów Wschodnich – organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie i Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Oficjalna prezentacja publikacji nastąpi podczas organizowanego po raz piąty dwudniowego Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, który startuje 8 kwietnia. Laureaci zostaną nagrodzeni podczas specjalnej uroczystej gali, która podsumuje pierwszy dzień konferencji. W pracach przy sporządzeniu rankingu wzięli udział naukowcy, którzy są wybitnymi specjalistami w dziedzinie finansów i pracują na największych uniwersytetach w Polsce. Ich autorytet daje pewność, że dokument jest najlepszym podsumowaniem pracy samorządowców w ostatnich latach.

Celem rankingu jest nie tylko wyróżnienie najlepszych samorządów, ale także pokazanie drogi włodarzom, którzy zajęli dalsze miejsca, w jakim kierunku powinni działać,  aby osiągać lepsze wyniki i tym samym zaspokajać potrzeby swoich lokalnych społeczności.

Zestawienie powstało pod kierownictwem prof. dr hab. Krzysztofa Surówki – kierownika Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W skład zespołu wchodzili także dr Katarzyna Peter z Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Mateusz Winiarz – przewodniczący Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, dr Katarzyna Owsiak z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Piotr Sołtyk z Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Krzysztof Jakóbik z Katedry Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W badanu wzięto pod uwagę 2791 podmiotów. Analiza będąca przedmiotem opracowania wyszczególnia różne typy polskich jednostek samorządu terytorialnego: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu, powiaty ziemskie. Ocena kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego została przygotowana na podstawie możliwie najbardziej aktualnych danych, czyli za pełen rok 2018. Autorzy otrzymali szczegółowe dane z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

Druga edycja Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce została przygotowana w oparciu o siedem wskaźników, które są równoważne, co oznacza, że każdy z nich odgrywa taką samą rolę. Naukowcy brali pod uwag udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem oraz  udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem.  

Inne wskaźniki to obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

W ubiegłym roku najlepszą wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej miejsko-wiejskiej gminy trafił do gminy Dziwnów. Nagroda dla najlepszego powiatu powędrowała do powiatu pruszkowskiego. Najlepszym miastem na prawach powiatu zostały Gliwice, a najlepszym miastem  – Legionowo.

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy – Zygmunt Berdychowski uważa, że rozwój samorządów musi wiązać się z większą ilością pieniędzy w ich budżetach. – Samorząd musi wykonywać coraz więcej zadań i w ślad za tym otrzymywać coraz więcej środków na ich realizację, ale nie mogą to być dotacje, lecz dochody własne.

Poprzednia edycja pokazała, że samorządy bardzo cenią sobie ranking. Fakt, że jest on prezentowany na forum międzynarodowym jest dla nich dodatkową nobilitacją. – Dobrem publicznym jest wysoki poziom zaspokojonych potrzeb społecznych, wskaźniki pokazują w jakiej kondycji są jednostki samorządu terytorialnego – mówi prof. dr hab. Krzysztof Surówka.

[email protected] Fot.JmDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020