Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 17 czerwca. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
22/05/2024 - 06:10

Kiedy chorobowe, a kiedy zasiłek z ZUS. Co należy się pracownikowi gdy zachoruje

Jesienią ubiegłego roku w czasie kampanii wyborczej zapowiadane były zmiany zasad rozliczania pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim. Chorobowe miało być płacone tylko przez ZUS i zawsze miało to być 100 procent wynagrodzenia. Czy doszło do tych zmian, jakie wynagrodzenie należy się pracownikowi za czas choroby?

Niestety, korzystniejsze dla pracowników rozstrzygnięcia dotyczące rekompensat za brak możliwości zarobkowania w czasie choroby wciąż pozostają bez zmian. Aktualnie stan prawny przedstawia się następująco.

Wynagrodzenie za czas choroby: co się należy pracownikowi

Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeśli jest czasowo niezdolny do pracy wskutek:

  • choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
  • wypadku w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w okresie ciąży,
  • poddania się niezbędnym badaniom przewidzianym dla kandydatów dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy, w okresach wskazanych wyżej, przysługuje w wysokości:

80% wynagrodzenia pracownika niezdolnego do pracy z powodu choroby albo odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, chyba że przepisy obowiązujące u danego pracodawcy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,

100% wynagrodzenia w przypadku gdy pracownika, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy albo w przypadku choroby przypadającej w okresie ciąży,

 100% wynagrodzenia w przypadku poddania się przez pracownika niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów dla dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Trzeba przy tym pamiętać, że wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oblicza się według zasad obowiązujących przy obliczeniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Kiedy chorobowe wypłaca firma, a kiedy zasiłek chorobowy z ZUS

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę za okres niezdolności do pracy trwający łącznie w danym roku kalendarzowym w wymiarze:

do 33 dni lub,

do 14 dni w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia (również w przypadku tych pracowników, którzy w danym roku kalendarzowym ukończyli ten wiek).

Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż odpowiednio 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach.    [email protected]) fot. silviarita/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu