Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
24/09/2018 - 10:10

Krynica-Zdrój gminą z najwyższymi dochodami na mieszkańca w Małopolsce

Województwo Małopolskie jest jednym z najbogatszych regionów w naszym kraju. Przekłada się to odpowiednio na zamożność powiatów i gmin. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, co kilka lat ogłasza raport o stanie naszego regionu. Badając gminy pod kontem najniższych i najwyższych dochodów na jednego mieszkańca powiat nowosądecki ma tylko jednego reprezentanta. Gmina Krynica-Zdrój zajmuje pierwsze miejsce w Małopolsce, jako gmina z najwyższymi dochodami.

Raport "Województwo Małopolskie 2017" wydane przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, to opracowanie, które na podstawie danych własnych oraz między innymi informacji uzyskanych z Urzędu Statystycznego w Krakowie i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie opracowuje zestawienie dotyczące kondycji regionu.

W kryterium dochodowym, w pierwszej dziesiątce gmin Małopolski, jako reprezentant powiatu nowosądeckiego widnieje tylko gmina Krynica-Zdrój i to na chlubnym pierwszym miejscu.  Gmina, która ma prawie 17 tys. mieszkańców osiąga dochód na jednego mieszkańca w wysokości 4069,9 złotych. Dochody te nie uwzględniają dotacji unijnych, które wyniosły ponad 22 mln złotych. Sumy te świadczą o zamożności mieszkańców i gospodarności władz.

Opracowanie pokazuje jedynie 10 gmin o najwyższych dochodach na mieszkańca oraz 10 gmin o najniższych dochodach. Zadowalający jest fakt, że w niechlubnym zestawieniu gmin o najmniejszych dochodach nie ma żadnej gminy powiatu nowosądeckiego.

Warto zwrócić uwagę, że średnia na jednego mieszkańca dla wszystkich gmin w województwie małopolskim wynosi 2613,9 złotych.

(KS) Źródło UMWMDziękujemy za przesłanie błędu