Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 22 września. Imieniny: Maury, Milany, Tomasza
13/06/2016 - 12:10

Lokomotywy Newagu uwiodły Brytyjczyków. Za 75 milionów

75 mln złotych, tyle zarobi Newag na intratnym kontrakcie z brytyjską firmą Freightliner zajmującą się europejskimi towarowymi przewozami kolejowymi. Dla polskiego oddziału koncernu Brytyjczycy zamówili pięć lokomotyw elektrycznych Dragon.

 Sądecki producent skusił zagranicznego przewoźnika innowacyjnymi rozwiązaniami, których testowanie dziesięcioma milionami wsparło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Pierwsza z pięciu lokomotyw już trafiła do Freightlinera, który działa także na terenie Polski. Dragony zostaną wykorzystane do przewozów towarowych na terenie naszego kraju.

- Inwestowanie w nowoczesny tabor kolejowy to jedyna szansa na odbudowę wizerunku kolei, który często jest kojarzony z niemal antycznym, 50-letnim taborem, nieprzewidywalnością i usługami niskiej jakości. Freightliner realizuje strategię maksymalnej efektywności w oparciu o nowe i niezawodnelokomotywy oraz wagony - mówi Konstantin Skorik, prezes zarządu, Freightliner PL

- Średni wiek naszych lokomotyw to ok. 8 lat. Wierzymy jednak, że kto się nie rozwija ten się cofa. Produkcja taboru może stać się polską inteligentną specjalizacją, ale tylko wtedy, gdy polscy przewoźnicy będą kupowali polski tabor. Z tego względu jesteśmy szczególnie dumni, że zamówiliśmy lokomotywy zaprojektowane i wyprodukowane w Polsce, tworząc tuspecjalistyczny know-how oraz miejsca pracy - dodaje Konstantin Skorik. 

- Przekazywana lokomotywa sześcioosiowa jest pierwszą tej klasy lokomotywą elektryczną wyprodukowaną w Polsce wyposażoną w tak zwany. spalinowy moduł dojazdowy (Dual Power) umożliwiający jej eksploatację na niezelektryfikowanych bocznicach kolejowych - wyjaśnia wiceprezes zarządu Newagu Józef Michalik.

Produkowane przez Newag Dragony to pierwsze w Europie polskie sześcioosiowe lokomotywy wyposażone w dodatkowy silnik spalinowy do prac na bocznicach i liniach niezelektryfikowanych. Na testowanie innowacyjnych rozwiązań sądecka firma otrzymała 10 mln z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W opar­ciu o ocenę eks­per­tów Centrum wybrało tylko naj­lep­sze pro­jekty cha­rak­te­ry­zu­jące się naj­więk­szym poten­cja­łem wdro­że­nio­wym, pozwa­la­ją­cym na wpro­wa­dza­nie do ofert pol­skich przed­się­biorstw inno­wa­cji pro­ce­so­wych i produktowych. Za taki uznano nowatorskie rozwiązania Newagu.

(ami)

Fot: NewagDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI