Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 20 stycznia. Imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana
26/11/2020 - 18:00

Muszyna: jakie wydatki i wpływy oraz inwestycje zaplanowali w budżecie 2021

Dochody na poziomie ponad 75,5 mln zł, wydatki 79,1 mln zł oraz deficyt w wysokości 3,6 mln zł. Jednym z ważniejszych zadań w przyszłym roku będzie rozwijanie uzdrowiskowej dzielnicy Zapopradzie oraz śródmieścia. Tak zakłąda planowany budżet Muszyny na 2021 rok.


W samorządach trwają prace nad budżetem na 2021 rok. Także w Muszynie radni układają swój plan finansowy. Według założeń dochody miasta i gminy osiągną ponad 75,5 mln złotych, wydatki 79,1 mln zł, zaś deficyt - 3,6 mln zł.

A co z inwestycjami? Jakie są zaplanowane w 2021 roku na terenie miasta i gminy Muszyna? W przyszłym roku wśród ważnych zadań znalazło się rozwijanie uzdrowiskowej dzielnicy Zapopradzie oraz śródmieścia.

Muszyna realizuje dużą inwestycję, dotyczącą rewitalizacji centrum, wraz z przyległymi ulicami oraz budową quasi ratusza. Prace będą kontynuowane jeszcze do czerwca 2021 roku. Wykonane zostaną elementy małej architektury takie, jak stragany targowe, ławki, w tym solarne, gablota, kosze na śmieci, zdrój uliczny, donice z betonu architektonicznego, fontanna i inne.

Renowację przejdą schody w kamienicach, posadzone zostaną drzewa i krzewy, a kwietnikom  przybędzie roślin.

Do użytku zostanie oddany quasi ratusz, z odrestaurowanymi piwnicami, zagospodarowanymi pomieszczeniami, pełniącymi funkcje muzealne, punktu poboru wody mineralnej oraz stylizowana sala (ślubów, taneczna itd.).

Wśród zaplanowanych w 2021 roku inwestycji znalazły się m.in:: modernizacja placu przy amfiteatrze w Muszynie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku i budowa miejsca rekreacji, wraz z polem do minigolfa oraz punktami sprzedaży pamiątek na Zapopradziu.

Muszyna stawia też na poprawę jakości środowiska miejskiego, poprzez rozwijanie terenów zieleni z funkcją edukacyjną. Wiosną na Zapopradziu  m.in.:  zakwitną pola krokusów oraz powstaną kolejne rabaty w kształtach zwierząt.  

W ramach projektu, mającego na celu wzmacnianie wspólnego dziedzictwa kulturowego pogranicza polsko słowackiego, zaplanowano odbudowę znacznie uszkodzonej części zamku w Muszynie. Średniowieczne ruiny wymagają dużych prac remontowych, które pozwolą zapobiec ich dalszemu niszczeniu.

Jak koronawirus wpłynął na planowany budżet, inwestycje, finanse w gminie Muszyna?

Opracowując projekt budżetu na 2021 rok burmistrz Jan Golba kierował się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia środków na zadania własne gminy, wynikającymi z ustawy o samorządzie gminnym i kontynuowania rozpoczętych inwestycji (zwłaszcza realizowanych przy udziale środków unijnych).

Włodarz Muszyny wziął też pod uwagę realizację nowych zadań. Na te inwestycje, ujęte w budżecie będzie można starać się o pozyskanie środków ze źródeł pozabudżetowych.

-Wprowadzona zmiana w oświacie, podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, za którymi nie poszedł właściwy wzrost subwencji oświatowej, konieczność współfinansowania zadań z zakresu opieki społecznej, inflacja, wzrost płac spowodowały znaczący wzrost wydatków bieżących a wprowadzone zmiany podatkowe istotnie obniżają dochody. -tłumaczy burmistrz Jan Golba.

-Niestety, mimo wdrażanych przez samorząd cięć, trudno wygenerować oszczędności, które pokryłyby lukę we wpływach. W znacznym stopniu wydatki bieżące samorządów są sztywne i trudno dokonać w nich jakichkolwiek znaczących korekt.

Jak mówi burmistrz, pewne oszczędności przyniosła natomiast rezygnacja z imprez kulturalnych i promocyjnych, które w związku z pandemią nie są organizowane.

-W 2019 r. rząd przyjął  ustawy m.in. o obniżeniu stawki PIT z 18 proc. do 17 proc., podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, zwolnienie z PIT osób poniżej 26 roku życia, podwyższenie płacy minimalnej,  które znacząco uszczupliły dochody własne samorządu, nie przewidując jednocześnie żadnej rekompensaty z tego tytułu, nie zmienił również zakresu zadań realizowanych przez samorządy.-dodaje burmistrz Jan Golba.

Panująca od lutego 2020 r. pandemia pogłębiła spadek dochodów własnych gminy, zwłaszcza z tytułu opłaty uzdrowiskowej (spadek o 50 proc) oraz wpływy z podatków PIT  (8 proc) i CIT.

-Sytuacja ta, nie tylko doprowadza do zmniejszenia nadwyżki operacyjnej, ale powoduje również obniżenie możliwości rozwojowych samorządu, a w konsekwencji zahamowanie rozwoju lokalnego i regionalnego.-puentuje włodarz Muszyny.

(MK) fot. aut.Dziękujemy za przesłanie błędu