Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 16 stycznia. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
29/05/2020 - 12:30

Muszyna: prace porządkujące gospodarkę wodno-ściekową na ukończeniu

W mieście i gminie Muszyna powstają nowe ujęcia wody i oczyszczalnia ścieków, modernizowana jest też sieć kanalizacyjna i wodociągowa. To ogromna inwestycja, która mieszkańcom posłuży na kolejne lata. Prace zbliżają się ku końcowi.

Ujęcia wody i sieć wodociągową w Muszynie wybudowano 57 lat temu, dlatego stosowana w nich technologia jest przestarzała i często ulegała awariom. Istniały nawet obawy, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej nie tylko nie oczyści ścieków, ale też nie dostarczy mieszkańcom wody.

Miasto i gmina realizuje więc inwestycje w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i modernizacji kanalizacji sanitarnej. Odnawiana, a właściwie budowana od podstaw jest oczyszczalnia ścieków, która zabezpieczy odbiór nieczystości na następne lata.

- To ogromna inwestycja, która całkowicie przebuduje gospodarkę wodno-ściekową na terenie miasta i gminy. Powstaje nowoczesna oczyszczalnia ścieków, nowe ujęcia wód, łącznie z lokalnymi ujęciami na potokach, a także ze stacją uzdatniania wód.-mówi Jan Golba, burmistrz Miasta i Gminy Muszyna

- Stacja uzdatniana będzie dostarczała wody o świetnych parametrach, niezbędnych w tych czasach. Prace są na końcowym etapie, a stacja powinna zostać oddana do użytku w czerwcu.

W sumie remont porządkujący gospodarkę wodno-kanalizacyjną na terenie Miasta i Gminy Muszyna to 20 kilometrów kanalizacji sanitarnej, 490 sztuk przyłączy, wymiana rur i innych urządzeń.  

- Nieco opóźnień jest przy pracach na oczyszczalni ścieków, natomiast przebudowa sieci wodociągowej postępuje prawidłowo. Podobnie, jak przepompownia na ul. Lipowej, gdzie prace powoli zmierzają ku końcowi.- dodaje burmistrz. Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 80 mln zł. 

(MK) fot. autDziękujemy za przesłanie błędu