Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 30 listopada. Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
11/04/2020 - 14:40

Na jakich zasadach działa urlop bezpłatny? Czy pracodawca może go przerwać?

Koronawirus wkroczył do zakładów pracy. Wielu pracowników, w obawie przed zakażeniem COVID-19, boi się chodzić do pracy. Część z nich zdecydowała się na pracę zdalną, inni wzięli urlop. Pracodawcy również nie mają lekko – ostatnie tygodnie to czas trudnych decyzji i prawdziwych dylematów. Myślisz o urlopie bezpłatnym? Przeczytaj, zanim złożysz wniosek!

Zgodnie z art. 174 kodeksu pracy, pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego na pisemny wniosek pracownika. Istotą takiego urlopu jest zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy oraz zwolnienie pracodawcy z obowiązku wypłacania wynagrodzenia.

To, czy pracownik otrzyma urlop bezpłatny, zależy wyłącznie od swobodnego uznania pracodawcy. Może on bowiem odmówić udzielenia urlopu, a jego decyzja nie wymaga uzasadnienia i nie podlega kontroli sądowej.

Przy udzielaniu urlopu bezpłatnego na okres dłuższy niż 3 miesiące strony mogą przewidzieć dopuszczalność odwołania pracownika z urlopu (czyli przywrócenie go do pracy) z ważnych przyczyn. Co do zasady tylko w takiej sytuacji pracodawca może doprowadzić do przerwania urlopu. Zaistnienie ,,ważnych przyczyn" jest podstawowym i jedynym warunkiem odwołania pracownika z urlopu. W takiej sytuacji pracownik powinien podporządkować się odgórnej decyzji pracodawcy i stawić się do pracy.

Czytaj także: Twoja umowa zlecenie prawdopodobnie jest umową o pracę. Nie daj się oszukać

W przypadku udzielenia urlopu bezpłatnego na okres krótszy niż 3 miesiące albo w przypadku braku zastrzeżenia możliwości odwołania z urlopu z ważnych przyczyn, przerwanie urlopu i wcześniejszy powrót do pracy są możliwe w zasadzie tylko na podstawie porozumienia stron.

Warto wspomnieć, że w czasie urlopu bezpłatnego stosunek pracy nie ustaje, ale zgodnie z wolą stron zostaje jedynie czasowo zawieszony. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby pracownik podjął w okresie urlopu bezpłatnego zatrudnienie u innego pracodawcy.

[email protected], fot. Pixabay.com

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r, poz. 1040),
M. Nałęcz, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. W. Muszalskiego, Warszawa 2019,
G. Orłowski, Komentarz do Kodeksu pracy, pod red. K. Walczaka, Warszawa 2020.







Dziękujemy za przesłanie błędu