Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 27 stycznia. Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
30/12/2013 - 11:00

Nowy Sącz: Dziś sesja budżetowa. Jak rozplanują wydatki?

Dziś (30 grudnia) radni Nowego Sącza zagłosują nad projektem budżetu na 2014 rok zaproponowanym im przez prezydenta Ryszarda Nowaka. Jego zwolennicy mają w Radzie większość, więc wynik głosowania wydaje się być przesądzony: nawet opozycja przyznaje, że to lepszy budżet od tegorocznego.
W projekcie budżetu po stronie wpływów zapisano ponad 417 mln zł. Wydatki to 435 mln zł. Deficyt wzrośnie z ponad 14, 5 mln zł do ponad 18,2 mln zł. Bardziej optymistyczniej niż przed rokiem wyglądają natomiast wydatki inwestycyjne. Przeznaczono na nie bowiem ponad 30 mln zł. Przed rokiem na ten cel zapisano o 7 mln zł mniej.
Ogółem planowane na 2014 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych wzrastają w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2013 rok o 14,7 proc. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu miasta na 2014 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta na 2014 rok na zadania gminne i powiatowe. Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalono przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów w tym podatku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2014 rok.
W projekcie budżetu miasta na 2014 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta w kwocie ogółem 10 mln zł, bo „utrzymanie w roku 2014 wysokiego poziomu dochodów ze sprzedaży majątku wynika z konieczności obniżania stanu zadłużenia miasta i osiągnięcia w 2014 roku wymagalnego wskaźnika obsługi długu”. Wzrost planuje się pozyskać z wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( tj. o 0,5 proc. w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok).
- To budżet na miarę czasów, dobry budżet. Jednak w przyszłym roku mogą w nim nastąpić zmiany, bo podejrzewam, że w miarę możliwości służby pana prezydenta będą zabiegały o dodatkowe fundusze. W Nowym Sączu jest wiele rzeczy, które potrzeba zrobić, ale nie da się wszystkich potrzeb zaspokoić, dla wszystkich tych pieniędzy nie wystarczy – ocenia radny Grzegorz Mądry z klubu radnych Dla Miasta.
Całkiem pozytywnie o projekcie budżetu wypowiada się też opozycja, co może oznaczać, że dzisiejsza debata nad nim, choć będzie zapewne burzliwa, to jednak zakończy się dla prezydenta Nowego Sącza sukcesem, czyli przyjęciem nowego planu finansowego na rok 2014.
- Cieszy to, że inwestycje są na większym poziomie niż było to wcześniej. 15 procent wydatków zamierza się skierować na inwestycje – komentuje Józef Antoni Wiktor, przewodniczący Komisji Finansów Publicznych w Radzie Miasta, były prezydent Nowego Sącza.
Radny klubu PO Jan Opiło przestrzega jednak przed przecenianiem tej kwoty.
- Inwestycji niby jest więcej, jednak, gdyby odjąć z tej puli ( 61,5 mln zł) środki zewnętrzne np. na obwodnicę i pieniądze na remont ul. Myśliwskiej i połączenie ul. Kusocińskiego z ul. Nawojowskiej to realnych wydatków na inwestycje zostanie jeszcze mniej. To dlatego, że były one zaplanowane jeszcze w poprzednim budżecie, ale zostały sztucznie przerzucone do zapłaty na rok 2014, co znacznie zawyżyło wskaźniki inwestycyjne. Tym sposobem realnie te inwestycje są już tylko niewiele większe niż w bieżącym roku – wyjaśnia.

BOS
Fot: arch.
 


Dziękujemy za przesłanie błędu