Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 5 kwietnia. Imieniny: Ireny, Kleofasa, Wincentego
29/08/2019 - 11:50

Nowy Sącz i nocna prohibicja. Sądy w Krakowie i Rzeszowie unieważniły uchwały

Wracamy do uchwały, która ogranicza sprzedaż alkoholu w Nowym Sączu zakazując jej całkowicie w godzinach od 22. do 6. rano za wyjątkiem lokali: restauracji, pubów itp. W Rzeszowie i Krakowie Naczelny Sąd Administracyjny już uchylił podobne przepisy. Dlaczego?

O kontrowersjach i opinii sądeckich przedsiębiorców w tej sprawie pisaliśmy w publikacji Nowy Sącz: prohibicja to hipokryzja? Przedsiębiorcy torpedują rozwiązanie

Dziś do tematu wracamy przedstawiając wyroki sądowe, które zapadły w sprawie podobnych uchwał w Krakowie i Rzeszowie. W obu miastach sądy administracyjne uznały nieważność uchwał. Dlaczego? W obu przypadkach uchwały zaskarżyli przedsiębiorcy.

W Rzeszowie przedsiębiorcy twierdzili, że uchwała narusza m.in. przepisy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej, niezgodność z ustawą o wychowaniu w trzeźwości – w tej miejscowości wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu w nocy jedynie na dwóch osiedlach. Link do orzeczenia sądu http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/75888D0FCF

Zobacz też: Stary Sącz: rezolucja o LGBT i gender do prokuratury? Mocne słowa o faszyzmie

Przejdźmy do Krakowa. Tu skarżący uchwałę przedsiębiorcy zwrócili uwagę i skoncentrowali się na zagadnieniach trochę odmiennej natury. Przytoczmy stosowne fragment orzeczenia: - (...) Zdaniem skarżących, chociaż w uzasadnieniu projektu uchwały przywołano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, to jednak w żadnym zakresie program ten nie jest nakierowany na szersze zaostrzenie zasad sprzedaży alkoholu poprzez ograniczenie jego sprzedaży w określonych godzinach. Zaskarżona uchwała nie może zatem ograniczać sprzedaży alkoholu w zakresie, w jakim nie realizuje programu profilaktyki przeciwalkoholowej kierowanego do mieszkańców Krakowa, co ma miejsce w niniejszej sprawie. (...)

- (...) Skarżący zaznaczyli również, że z uzasadnienia projektu zaskarżonej uchwały wynika, że główną motywacją do wprowadzenia zakazu alkoholu w określonych godzinach wcale nie było ograniczanie dostępności do alkoholu mające na celu ograniczenie jego spożycia, a zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, który jest zakłócany poprzez osoby nietrzeźwe. (...)

Krakowskie orzeczenie dostępne jest pod adresem http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/86F4C12A71

A jaka jest Wasza opinia w tej sprawie? Nocna prohibicja w Nowym Sączu powinna być uchylona czy utrzymana?

ES [email protected] Fot.JmDziękujemy za przesłanie błędu