Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
14/11/2019 - 11:20

Nowy Sącz: szykują się podwyżki opłat za parkowanie. Oto proponowane stawki:

No i stało się. Tylko posiadacze Karty Nowosądeczanina będą mogli liczyć na bezpłatny postój przez 90 minut. A jeśli Rada Miasta Nowego Sącza przyjmie na najbliższej sesji projekt uchwały, to od 1 stycznia przyszłego roku za pozostawienie samochodu w wydzielonej strefie płatnego parkowania trzeba będzie zapłacić więcej. Ile?

Za postój pojazdów w SPP ustala się opłaty:

Strefa „A”:

- za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,00 zł;

- za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 3,60 zł;

- za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 4,30 zł;

- za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 3,00 zł;

- abonament „A” w wysokości: - 210,00 zł za 1 miesiąc; - 1 125,00 zł za 6 miesięcy; - 2100,00 zł za 12 miesięcy;

W strefie „A” – dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi: za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł; za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł; za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł; za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł; abonament „A” w wysokości: - 140,00 zł za 1 miesiąc; - 670,00 zł za 6 miesięcy; - 1 100,00 zł za 12 miesięcy;

Strefa „B”:

- za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,00 zł;

- za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 2,40 zł;

- za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 2,80 zł;

- za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 2,00 zł;

Abonament „B” w wysokości: - 105,00 zł za 1 miesiąc; - 525,00 zł za 6 miesięcy; - 975,00 zł za 12 miesięcy;

W strefie „B” – dla posiadaczy „Karty Nowosądeczanina”, jeden raz dziennie przez pierwsze 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu, ustala się zerową stawkę opłaty, natomiast po upływie 90 minut od rozpoczęcia postoju w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, jak również w przypadku rozpoczęcia kolejnych postojów w tym samym dniu w wyznaczonym miejscu objętym obowiązkiem wniesienia opłaty, wysokość opłaty wynosi: za pierwszą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,00 zł; za drugą rozpoczętą godzinę w wysokości 1,20 zł; za trzecią rozpoczętą godzinę w wysokości 1,40 zł; za czwartą rozpoczętą godzinę i kolejne w wysokości 1,00 zł; e) abonament „B” w wysokości: - 70,00 zł za 1 miesiąc; - 330,00 zł za 6 miesięcy; - 580,00 zł za 12 miesięcy; abonament „M” i „M – S” w wysokości 50,00 zł na okres 12 miesięcy. abonament „R” i „R – S” w wysokości: 500,00 zł za 1 miesiąc; 2 700,00 zł za 6 miesięcy; 5 000,00 zł za 12 miesięcy; opłatę dodatkową w wysokości 100,00 zł.

Ustala się stawkę zerową dla: posiadaczy abonamentów „UM”; pojazdów Komendy Straży Miejskiej w Nowym Sączu, oznakowanych, pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, oznakowanych pojazdów, wykonujących prace interwencyjne lub porządkowe (w celu usunięcia awarii, odbioru nieczystości płynnych lub odpadów komunalnych, itp.), wysyłających żółte sygnały błyskowe.

[email protected], fot. IMDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)