Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 9 lutego. Imieniny: Bernarda, Eryki, Rajmunda
03/12/2022 - 10:25

O prawie 12 procent, tak podskoczyły podatki od nieruchomości w Starym Sączu

Obok znacznej podwyżki za wywóz śmieci, mieszkańcy gminy Stary Sącz muszą się liczyć z podniesieniem – i to prawie o 12 procent – podatku od nieruchomości. Zobaczcie konkretne stawki.

O prawie 12 procent, tak podskoczyły podatki od nieruchomości w Starym Sączu

Zobacz też: Stary Sącz: na noże o "stracone" pieniądze. Zastępca burmistrza odsyła radnych do prokuratury

Przy dyskusji o podwyżkach podatków, władze gminy zawsze podkreślają, że wpływy z podatku od nieruchomości stanowią znaczące źródło dochodów własnych budżetu gminy.
Przy zastosowaniu stawek przyjętych przez radnych na ostatniej sesji dochody z podatku od nieruchomości w 2023 r. powinny sięgnąć około 10 033 723, czyli więcej o 561 834 zł niż w 2022.

Urzędnicy podkreślali, też, że przy zastosowaniu maksymalnych stawek ustawowych dochody budżetu gminy wyniosłyby około 11 423 188 zł. Ale samorząd – zwarzywszy na coraz trudniejszą sytuację finansową mieszkańców, takich stawek nie ma zamiaru wprowadzać. Efekt? Budżet straci na tym 1 389 465 zł. Ostatecznie stawki skoczyły zatem o 11,8 procent.

I tu kolejna bardzo ważna informacja. - W przypadku podatników znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej lub życiowej istnieje możliwość skorzystania z ulg podatkowych przyznawanych na indywidualny wniosek podatnika – zastrzegają władze starosądeckiego samorządu.

Zobacz też: Kasować nie od głowy, a od worka i wystawiać rachunki prognozowane. O śmieciach w Starym Sączu

Poniżej przyjęte stawki i w odniesieniu do dotychczasowych. Zacznijmy od podatków od gruntów i wymieńmy po kolei stawki od jednego metra kwadratowego:
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,06 zł, było 0,95 zł
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,78 zł od 1 ha powierzchni, było 5,17 zł
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł, było 0,36 zł
- od gruntów budowlanych - 3,80 zł, było 3,40 zł

Teraz podatki od budynków – wymiar za metr kwadratowy
- od budynków mieszkalnych – 0,95 zł, było 0,85 zł
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,75 zł, było 20,35 zł
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 13,46 zł, było 12,04 zł
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,87 zł, było 5,25 zł
- od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,47 zł, było 5,79 zł
- od wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 2 procent ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sadeczanin.info)Dziękujemy za przesłanie błędu