Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 4 sierpnia. Imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
09/06/2020 - 13:50

Obowiązkowy powszechny spis rolny 2020. Jakie pytania usłyszą rolnicy?

W terminie od 1 września do 30 listopada, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Udział w nim jest obowiązkowy. Kto podlega spisowi? W jakiej formie zostanie przeprowadzony?

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym wszelkich informacji o gospodarstwach rolnych w kraju. Zgromadzone dane są wykorzystywane w procesie ulepszania polityki rolnej. Dzięki temu można efektywnie planować pojawiające się trendy hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych oraz politykę żywnościową.

Jakie pytania usłyszą rolnicy?

- osoba kierująca gospodarstwem rolnym,
- położenie gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
- typ własności użytków rolnych,
- produkcja ekologiczna,
- rodzaj użytkowanych gruntów,
- powierzchnia zasiewów według upraw,
- powierzchnia nawadniana,
- zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
- rodzaje budynków gospodarskich,
- pogłowie zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
- liczba maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym,
- wkład pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Czytaj też: Truskawki są tak drogie, bo... Sprawdzamy!

Kto podlega spisowi rolnemu? Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej. Niektórzy zastanawiają się, co z ogrodami działkowymi? Nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem.

A co z formą, w jakiej zostanie przeprowadzony spis? Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

Uzupełniającą metodą ma być wywiad telefoniczny albo wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego. Natomiast w gminach pracami spisowymi będzie kierował wójt, burmistrz albo prezydent miasta, występujący w roli komisarza spisowego. Gmina (miasto) zorganizuje w tym celu nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

[email protected]adeczanin.info, fot. Pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)