Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 stycznia. Imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
12/01/2015 - 08:07

Podliczono wydatki na realizację Strategii Spójności

Według danych, wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego, stan na 4 stycznia 2015 r. wygląda następująco:
Złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 611,6 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 104 871 umów o dofinansowanie na kwotę 410,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 287 mld zł, co stanowi 101,8 proc. alokacji na lata 2007-2013.

Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 319,9 mld zł, a w części dofinansowania UE 226,5 mld zł.

***
Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

BOS
Fot: UMWM
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
 


Dziękujemy za przesłanie błędu