Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
04/10/2019 - 11:50

Poseł Jan Duda: innowacje i ekologia

O nowoczesnych technologiach i szansach na rozwój lokalnego rynku pracy rozmawiamy dziś z członkiem Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, posłem na Sejm RP Janem Dudą oraz doktorem habilitowanym inżynierem Markiem Babełem, specjalistą inżynierii lądowej i mechanicznej oraz transportu, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu.

poseł Jan Duda
Podejmujecie Panowie współpracę, której owocem będzie wdrożenie produkcji, a ściśle ujmując modernizacji lokomotyw i innych pojazdów spalinowych, wykorzystujących do napędu ich silników Diesla gaz ziemny. Na czym polega nowość tego projektu?
Jan Duda:
Mówimy o tzw. niskoemisyjnych środkach transportu, nie tylko szynowych, ale też drogowych i morskich, napędzanych gazem ziemnym sprężonym lub skroplonym. O rozwiązaniach konstrukcyjnych dla ww. pojazdów, których autorem lub współautorem jest doktor habilitowany Marek Babeł, nie jest jeszcze zbyt głośno, a szkoda, bo uważam je za absolutnie nowatorskie. Uznałem, że zasługują one na pomoc, zwłaszcza ze strony uruchomionego niedawno w Ministerstwie Energii Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i dlatego jako poseł i członek Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska podjąłem się prezentacji i promocji tych projektów. Chcę również kontynuować te działania w przyszłej kadencji Sejmu.

Na czym polega ich nowatorstwo i w czym upatrujecie Panowie największe korzyści.
Jan Duda:
Szczegóły opracowania tych innowacji zaprezentuje Pan doktor, ja skupię się na korzyściach, które możemy uzyskać dzięki wdrożeniu modernizacji taboru kolejowego. Wdrożenie systemu dwupaliwowego zasilania silników Diesla to wielka szansa dla środowiska i ochrony powietrza, a ponadto wymierne oszczędności w związku z konkurencyjnymi cenami gazu ziemnego. Dodajmy do tego jeszcze, że krajowi dystrybutorzy gazu są zainteresowani dostarczaniem go do napędu pojazdów, a perspektywa wieloletnich umów na dostawy skroplonego gazu ziemnego do Polski, np. ze Stanów Zjednoczonych, to szansa na stabilne i niskie ceny tego paliwa. Na koniec powiedzmy o najważniejszym. Modernizacja taboru kolejowego  w dużej części mogłaby mieć miejsce w Nowym Sączu, a to dla naszego regionu i lokalnego rynku pracy okazja niepowtarzalna. Nie można przy tej okazji nie wspomnieć o znanej, liczącej się w kraju nowosądeckiej firmie Orion-Kolej, która już zaangażowała się w realizację tego projektu.

Panie doktorze, powiedzmy jeszcze o korzyściach ekonomicznych takich modernizacji.
Marek Babeł:
Powiedzmy najpierw, że eksploatowane obecnie lokomotywy spalinowe, których średni wiek to ponad 35 lat, wymagają  przeprowadzenia prac modernizacyjnych w określonym zakresie. Mówimy tu o ponad 3 tysiącach lokomotyw spalinowych i szynowych wózków motorowych napędzanych silnikami Diesla. Pojazdy te są intensywnie eksploatowane w strefach zamieszkania i przebywania ludzi, przy czym silniki spalinowe tych lokomotyw nie spełniają wymagań żadnych współczesnych norm emisji spalin. Emitują one do atmosfery toksyczne substancje, zużywając przy tym znaczne ilości paliwa. Aktualne ceny nowych lokomotyw spalinowych zasilanych olejem napędowym kształtują się na poziomie 2-4 mln euro, a kompleksowa modernizacja lokomotyw spalinowych z wymianą silnika Diesla, spełniającego aktualne normy emisji spalin, to koszt około 1-2 mln euro. Natomiast zastosowanie  systemu dwupaliwowego do zasilania silników Diesla: gaz ziemny – olej napędowy w eksploatowanych pojazdach, to koszt 150-250 tysięcy euro. Jak widać alternatywa pozyskania niskoemisyjnych pojazdów szynowych jest kusząca. Oczywiście wdrożenie systemu dwupaliwowego zasilania silników lokomotyw - gazodiesla, to tylko pierwszy etap naszych zamierzeń. Chcielibyśmy w bliskiej przyszłości rozszerzenia projektu na pojazdy drogowe – samochody ciężarowe i autobusy napędzane silnikami Diesla.

Jan Duda

Kto oprócz wspomnianej firmy Orion-Kolej współpracuje z Panem przy tej koncepcji?
Marek Babeł:
Podziękowania należą się głównie firmie Orion-Kolej, która podjęła się realizacji tego projektu. Przedmiotowy projekt realizowany jest przy udziale  krajowych  i zagranicznych ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania koncepcji systemu dwupaliwowego dla eksploatowanych w kraju lokomotyw spalinowych, dokumentacji technicznej, dostaw komponentów, prób oraz certyfikacji. Równolegle prowadzimy rozmowy z dostawcami gazu ziemnego w zakresie lokalizacji stacji tankowania gazu. Próby stacjonarne i ruchowe lokomotywy z zastosowanym systemem dwupaliwowym planowane są na wczesną wiosnę następnego roku. Przedmiotową technologię systemu dwupaliwowego prezentowaliśmy operatorom kolejowym, państwowym i prywatnym, na targach transportowych Trako 2019 w Gdańsku. Proponowany do zastosowania system spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród użytkowników pojazdów spalinowych, zarówno od strony wdrożenia, jaki
i osiąganych efektów ekonomicznych i ekologicznych. Natomiast niezwykle ważnym jest dla mnie także wsparcie zewnętrzne jakiego udzielił mi pan poseł Jan Duda.

Panie pośle, na jakie konkretne działania pomocowe może liczyć projekt Pana doktora?
Jan Duda
: Jak już wspomniałem w Ministerstwie Energii powstał Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego zadaniem jest finansowanie  projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych. Zakres projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie jest bardzo szeroki – wspierani mogą być m.in. producenci środków transportu, samorządy inwestujące w czysty transport publiczny, wytwórcy biokomponentów, jak i podmioty chcące zakupić nowe pojazdy. Mam nadzieję, że innowacyjne plany Pana doktora uzyskają wkrótce znaczące finansowe wsparcie ze środków centralnych.

Artykuł sponsorowanyDziękujemy za przesłanie błędu