Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 lutego. Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
25/01/2021 - 17:20

Posłanka zaniepokojona planami Mo-BRUKu. Padają słowa o zdrowiu mieszkańców

W lutym 2020 roku mieszkańcy gminy Korzenna spotkali się z poseł Darią Gosek-Popiołek, przedstawicielką nowosądeckich struktur partii Lewica Razem. Podczas zebrania lokalna społeczność przedstawiła jej swoje obawy związane z działalnością firmy Mo-BRUK. Kilka tygodni temu posłanka skierowała do spółki pismo. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że działalność zakładu odzysku odpadów nie ma negatywnego wpływu na środowisko. W tym cały problem.

- Z niepokojem przyjęłam informację, że we wrześniu ubiegłego roku spółka Mo-BRUK, prowadząca w miejscowości Niecew działalność polegającą na odzysku odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wystąpiła do pana z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów – poinformowała w piśmie posłanka Daria Gosek-Popiołek

Czytaj też: Mieszkańcy Niecwi zasypali Mo-BRUK stertą skarg. Co na to spółka?

W ramach sprawowanego mandatu poselskiego, na prośbę mieszkańców Niecwi, od lutego 2020 roku poseł monitoruje działania spółki Mo-BRUK w zakresie starań o zwiększenie wydajności Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi. Przeprowadzona kontrola wykazała, że nie można jednoznacznie stwierdzić, że instalacja do odzysku odpadów spełnia wymagania określone w przepisach ochrony środowiska. Ponadto, jak wynika z kontroli, substancje szkodliwe zawarte w odpadach nie są z nich w całości usuwane. Posłanka zwróciła uwagę na możliwe nieprawidłowości w procesie redukcji zanieczyszczeń. – Proces technologiczny stosowany w zakładzie może prowadzić do wystąpienia niekontrolowanych, niezaplanowanych reakcji chemicznych i powodować niezorganizowaną emisję substancji szkodliwych do środowiska – podnosi Gosek-Popiołek. Właśnie ta nieprzewidywalność zachodzących reakcji, w ślad za tym, co wynika z protokołów kontroli, stanowi zagrożenie dla mieszkańców gminy.

Zobacz także: Hiroszima w Niecwi. Mieszkańcy protestują - walczą o godne życie

Co na to pełnomocnik Mo-BRUKu? - W piśmie podniesiono w szczególności uwagi dotyczące jakości produktu, który jest wytwarzany w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi oraz odnosi się do ustaleń pokontrolnych WIOŚ. Zagadnienia te nie stanowią przedmiotu analiz zawartych w raporcie OOŚ. W związku z powyższym pozostają bez szczegółowych wyjaśnień ze strony pełnomocnika zakładu. Zdaniem spółki raport OOŚ charakteryzuje i ocenia planowane przedsięwzięcia w oparciu o przyjęte założenia inwestycyjne. Autorzy raportu – w ślad za informacjami przekazanymi przez spółkę Mo-BRUK – przyjęli, że proces przetwarzania odpadów jest bezpieczny dla środowiska. (k.kos@sadeczanin.info, fot. archiwum)Dziękujemy za przesłanie błędu