Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
23/04/2024 - 17:25

Praca za granicą: kiedy zostanie zaliczona do stażu pracy w Polsce

Staż pracy wpływa nie tylko na wymiar urlopu wypoczynkowego czy długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę. Od niego uwarunkowanych jest też wiele innych uprawnień przysługujących pracownikowi na podstawie kodeksu pracy. Dlatego warto dokumentować wszelkie okresu zatrudnienia, w tym także pracę za granicą, by staż pracy był zawsze naliczany w należnej pracownikowi wysokości.

Jak udokumentować staż pracy za granicą, aby pracodawca zaliczył go do uprawnień pracowniczych? Czy wystarczy potwierdzenie objęcia ubezpieczeniem społecznym?

Udokumentowanie stażu: nie tylko świadectwo pracy

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy – PIP, wskazany przepis jasno wskazuje, że do stażu pracy, od którego zależy m.in. wymiar urlopu wypoczynkowego, można zaliczyć wszelką udokumentowaną pracę na rzecz innego pracodawcy poza granicami Polski, niezależnie od kraju, w którym miały miejsce oraz bez względu na obywatelstwo pracownika.

Z dokumentu musi jednak wynikać, że praca była świadczona na rzecz pracodawcy oraz okres zatrudnienia.

Dokumenty potwierdzające staż pracy za granicą

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracownik może potwierdzić zagraniczne okresy zatrudnienia wszelkimi dokumentami, które uprawdopodobniają fakt zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego, przedstawiając np. umowę o pracę, zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, odcinki wypłat wynagrodzenia czy zaświadczenia dotyczące podleganiu ubezpieczeniu społecznemu. Nie musi być to więc odpowiednik polskiego świadectwa pracy.

Co do zasady, z zaświadczenia o którym mowa w pytaniu wynika jedynie okres objęcia ubezpieczeniem społecznym, natomiast nie ma w nim informacji dotyczącej wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Przekładając taki dokument pracodawca może wymagać od pracownika dodatkowego dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia, np. obowiązującej we wskazanych okresach umowy. 

[email protected]) fot. Aymanejed/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu