Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 24 września. Imieniny: Dory, Gerarda, Maryny
07/04/2023 - 19:00

To prawdziwa rewolucja w kodeksie pracy. Dodatkowe urlopy już od połowy kwietnia - sprawdźcie ile zyskaliście

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy wdrażającą dwie unijne dyrektywy – tzw. dyrektywę rodzicielską oraz work-life balance. Część nowych przepisów to prawdziwa rewolucja - nie tylko dla rodziców, ale wszystkich pracowników. Sprawdź jakie będzie mieć nowe uprawnienia za trzy tygodnie.

Czytaj też: Idą zmiany w funduszu socjalnym: kto skorzysta?

- Tzw. dyrektywa rodzicielska ustanawia minimalne wymagania mające na celu osiągnięcie równości kobiet i mężczyzn pod względem szans na rynku pracy i traktowania w miejscu pracy – poprzez ułatwienie pracownikom będącym rodzicami lub opiekunami godzenia życia zawodowego z życiem  rodzinnym – wskazuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dyrektywa rodzicielska w kodeksie pracy: co oznacza?

W tym celu dyrektywa przewiduje indywidualne prawa związane z urlopem ojcowskim, rodzicielskim i opiekuńczym, a także elastyczną organizację pracy dla pracowników będących rodzicami oraz opiekunami. Celem dyrektywy jest zachęcenie do równiejszego dzielenia się obowiązkami opiekuńczymi pomiędzy kobietami i mężczyznami.


– To odpowiedź na zmieniające się trendy na rynku pracy, a także wprowadzenie rozwiązań ułatwiających pracującym rodzicom godzenie życia zawodowego z rodzinnym – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. uniezależnienia prawa do urlopu rodzicielskiego od pozostawania matki dziecka w zatrudnieniu (ubezpieczeniu) w dniu porodu (tj. ojciec dziecka będzie mógł skorzystać z urlopu rodzicielskiego mimo, że matka dziecka w dniu porodu nie pozostawała w stosunku pracy/w ubezpieczeniu chorobowym).

W ramach wymiaru urlopu rodzicielskiego ustanowiona została zasada nieprzenoszalnej części tego urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców.

Ustalono wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu rodzicielskiego na poziomie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Ustawa wprowadza też bezpłatny urlop opiekuńczy – w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym – w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, bez zachowania prawa do wynagrodzenia za czas tego urlopu.

Nowością jest ponadto możliwość zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej – w wymiarze 2 dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym – w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika, z zachowaniem za czas tego zwolnienia prawa do połowy wynagrodzenia (obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy).

Dyrektywa ws. warunków pracy: co zmienia

Druga z dyrektyw ma z kolei na celu poprawę warunków pracy poprzez zapewnienie bardziej przejrzystego i przewidywalnego zatrudnienia.


Nowe przepisy zapewniają pracownikowi, który wykonywał pracę co najmniej 6 miesięcy prawa do wystąpienia (raz w roku kalendarzowym) o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę o pracę na czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy oraz otrzymania pisemnej odpowiedzi na ten wniosek z uzasadnieniem w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

Ponadto rozszerzony został zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika – o dodatkowe elementy takie jak np.  informacja o szkoleniach zapewnianych przez pracodawcę, o długości płatnego urlopu przysługującego pracownikowi.

Nowe przepisy przyznają pracownikowi prawo do nieodpłatnego szkolenia niezbędnego do wykonywania określonego rodzaju pracy lub na określonym stanowisku.

Absolutną nowością jest zagwarantowanie prawa pracownika do równoległego zatrudnienia – wprowadzenie zakazu zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jak łatwo policzyć, będzie to połowa kwietnia br. ([email protected]) fot.pixabayDziękujemy za przesłanie błędu