Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
28/06/2020 - 10:15

Rekordowe pieniądze na drogi dały wójtowi Kamionki Wielkiej absolutorium

Podczas ostatniej, XXIV już sesji w Kamionce Wielkiej wójt gminy Andrzej Stanek otrzymał wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok. Wstępem do głosowania była debata nad raportem o stanie gminy za 2019 rok. I śmiało można powiedzieć, że rok ten był rekordowy jeśli chodzi o środki wydane na remonty i budowę dróg.

Rekordowe pieniądze na drogi dały wójtowi Kamionki Wielkiej absolutorium

Na wstępie przewodniczący rady poinformował zebranych na sesji samorządowców, że zgodnie z procedurą opinię o realizacji uchwały budżetowej przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa, nie zgłaszając żadnych uwag. Przypomnijmy. Przygotowany przez włodarza Kamionki Wielkiej raport, stanowi podsumowanie rocznej działalności wójta, ze szczególnym uwzględnieniem programów, strategii i uchwał rady gminy oraz pozwala ocenić skuteczność pracy samorządu. Wójt przedstawił najważniejsze ubiegłoroczne inwestycje, wydarzenia w gminie, informacje z działalności urzędu i gminnych jednostek, dane liczbowe z różnych obszarów gminy. 

Zobacz też: Woda jak Niagara podbierała drogi. Żywioł nie oszczędził Kamionki Wielkiej

Andrzej Stanek podsumowując dyskusję podkreśla, że rok 2019 był dla Kamionki Wielkiej rekordowy pod względem pozyskania i wydatkowania środków na drogi gminne. Mówimy tu aż o kwocie ok. 3,5 mln zł. Samorząd zrealizował też inne, niemniej wyczekiwane przez mieszkańców – inwestycje: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mystków”, stabilizacja dwóch osuwisk w Kamionce Wielkiej, budowa boiska wielofunkcyjnego w Królowej Polskiej i Kamionce Wielkiej, wymiana pokrycia dachowego na budynku OSP Mszalnica, „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę obiektów małej architektury na terenie Gminy Kamionka Wielka - utworzenie dwóch siłowni zewnętrznych”. W Jamnicy oddano do użytku salę gimnastyczną.

Zobacz też: Co gryzie wójta Kamionki Wielkiej? Zobacz raport o stanie gminy

Samorządowi udało się też przeprowadzić prace związane z przebudową odcinka sieci gazowej, wykonaniem wjazdu na teren szkoły oraz prace związane z udrożnieniem kanalizacji deszczowej, wyremontować i doposażyć kuchnię w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamionce Wielkiej i zrobić też remont pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w tym remont sali obrad Urzędu Gminy, użytkowanej również przez Gminny Ośrodek Kultury. 

- Absolutorium to zasługa nie tylko wójta, ale wszystkich osób mających wpływ na pracę gminy i jej budżet. Dlatego chciałbym serdecznie podziękować radnym za okazane zaufanie i owocną współpracę, pracownikom urzędu gminy za sumienną pracę i wywiązywanie się ze swoich obowiązków. Podziękowania należą się również sołtysom i mieszkańcom. To oni dają nam cenne wskazówki, nakierowując na problemy lokalnej społeczności. Stan w jakim zastaliśmy gminę przystępując do rządzenia w tej kadencji nie był łagodnie mówiąc - idealny. W związku z tym przed nami stoi nadal wiele wyzwań i problemów do rozwiązania – podsumowuje wynik głosowania nad absolutorium Andrzej Stanek.

- Chciałbym zapewnić, iż gmina Kamionka Wielka działa i nadal będzie działać jawnie, transparentnie oraz w ścisłej współpracy z radnymi i mieszkańcami gminy – podkreśla na zakończenie włodarz gminy.

ES e.stachura@sadeczanin.info Fot.: UG w Kamionce WielkiejDziękujemy za przesłanie błędu