Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
14/03/2014 - 05:00

Ścieki: Zegar tyka, coraz mniej czasu dla samorządów

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych wchodzi w decydującą fazę. To spore wyzwanie dla samorządów.
Do 30 czerwca wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają przedstawić sejmikowi województwa informację nt. wyznaczenia, zmiany bądź likwidacji granic aglomeracji. Jest to związane z Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych. Przypomnijmy – do końca tego roku sejmik województwa wyznaczy aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2 tys. Dostosuje też ich obszary i granice aglomeracji. Co istotne, aglomeracje muszą spełniać wymagania Dyrektywy 91/271/EWG.
Szczegóły wytycznych przedstawił wczoraj( czwartek, 13 marca) samorządowcom wicemarszałek województwa małopolskiego Wojciech Kozak. Już wiadomo, że wśród aglomeracji, które spełniają wymagania dyrektywy do końca 2015 roku są m.in.  Gorlice, Zakopane, Trzebinia.
***
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy, zgodnie z określonymi w negocjacjach i zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejściowymi. W rozmowach przedakcesyjnych wynegocjowane zostały bowiem dostosowawcze okresy przejściowe na wprowadzenie przepisów ww. dyrektywy do końca 2015 r. Dlatego też, aby zidentyfikować faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej oraz uszeregować ich realizację w taki sposób aby wywiązać się ze zobowiązań traktatowych, utworzono Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK).

BOS
Fot: arch
Źródło: UMWM
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

100 firm Sądecczyzny 2021 - katalog