Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 17 stycznia. Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
23/06/2017 - 12:50

Sielanka w powiecie i picie sobie z dziobków? Absolutne absolutorium

Niespodzianek nie było i wszyscy „pili sobie z dziobków”. Podczas sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie udzieli absolutorium staroście i zarządowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok.

– Cieszę się, że udało nam się wspólnie tak wiele zrobić i że zarówno radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni opozycyjni przedkładają dobro mieszkańców Sądecczyzny nad polityczne spory. Jeszcze raz dziękuję! - mówił podsumowując rok budżetowy starosta Marek Pławiak.

Przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali także sprawozdania starosty Marka Pławiaka z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym.

- Bez żadnych opóźnień kontynuowane są prace przy rozbudowie Szpitala Powiatowego w Krynicy Zdroju, którą dotuje Powiat – mówił starosta Marek Pławiak. - Wykonawca robót zakończył stan surowy otwarty i wszystkie prace związane z wykonaniem stropodachu. Wykonano częściowo montaż stolarki zewnętrznej.

Przeczytaj też Full wypas za 13 milionów. Nowe skrzydło krynickiego szpitala rośnie w oczach [ZDJĘCIA]

Pławiak poinformował również, że kilka dni temu został złożony wniosek o unijne fundusze na wyposażenie rozbudowanej części szpitala.

- Prowadziłem również kolejne rozmowy z wiceminister zdrowia Józefą Szczurek w sprawie przekazania środków na ten cel z rezerwy - mówił starosta, który dodał, że  kontynuowana jest także budowa sali gimnastycznej z zapleczem i przebudowa budynku z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące w Grybowie.

Przeczytaj też Przerobić stary internat na nową szkołę. To się da zrobić w Grybowie?

Wykonawca robót jest na etapie budowy trzeciej kondygnacji, zakończył budowę konstrukcji ścian sali gimnastycznej. Oddanie do użytku tej inwestycji zaplanowano na koniec pierwszego kwartału 2018 r.

Pławiak mówił także o inwestycjach drogowych.

- Trwa odbudowa obiektów mostowych współfinansowanych ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – dodał starosta Marek Pławiak. –To mosty w ciągu drogi powiatowej Królowa Górna – Ptaszkowa,  Berest – Mochnaczka w miejscowości Czyrna i w Roztoce Wielkiej.  Termin zakończenia wszystkich trzech zadań upływa 30 listopada tego roku.

Realizowane są również zadania związane z budową chodników w gminach: Chełmiec, Podegrodzie, Gródek nad Dunajcem, Piwniczna, Stary Sącz, Korzenna, Grybów, Kamionka i Łącko. Kwota przeznaczona na budowę chodników przy drogach powiatowych wraz z dofinansowaniem gmin wynosi blisko 5 milionów złotych.

Radni, przed głosowaniem nad absolutorium, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok. Ponadto, otrzymali uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2016 rok.

Po szczegółowych wyjaśnieniach przedstawionych przez wicestarostę Antoniego Koszyka i skarbnika powiatu Małgorzatę Bochenek, radni wysłuchali opinii szefa klubu radnych PiS Antoniego Poręby i klubu opozycyjnego Zenona Szewczyka.

- Chciałbym przypomnieć, z jakimi problemami musieliśmy się zmagać przez ostatnie dwa lata, chcąc osiągnąć tak dobre wyniki finansowe – mówił Poręba. – Pokonaliśmy sporo trudności, ale nasz trud się opłacił. Dziękuję za pracę zarządowi powiatu na czele ze starostą Markiem Pławiakiem oraz wszystkim radnym, również kolegom z opozycji.

W podobnym tonie wypowiadał się Zenon Szewczyk z klub Sądecki Ruch Samorządowy, życząc zgody i wspólnych działań na rzecz rozwoju Sądecczyzny.

Po krótkiej dyskusji, radni podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. i udzielili zarządowi absolutorium.  

- Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium – podsumował starosta Marek Pławiak. – Mam nadzieję na tak dobrą współpracę w przyszłym roku. To sukces nas wszystkich.

.(ami) fot. Maria Olszowska Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu

Sesja absolutoryjna w powiecie nowosądeckim
Głosowanie poszło szybko i sprawnie. wszyscy byli za


Dziękujemy za przesłanie błędu