Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 24 października. Imieniny: Arety, Marty, Marcina
31/07/2015 - 18:00

Susza, ulewa, grad – będą rekompensować straty

Producenci rolni, którzy ponieśli w tym roku straty w swoich gospodarstwach w wyniku wystąpienia m.in. suszy, gradu, deszczu nawalnego, powodzi, huraganu, pioruna lub obsunięcia się ziemi powinni zgłosić je jak najszybciej do urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego.
- Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia udzielania pomocy dla rolników poszkodowanych przez suszę. Dlatego zachęcam komisje o jak najszybsze szacowanie poziomu strat na polach rolników - informował na początku lipca minister rolnictwa Marek Sawicki.

Zgłoszone przez rolników szkody zostaną oszacowane przez specjalną komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych strat.

W przypadku suszy komisja oszacuje szkody w uprawach znajdujących się na obszarach gmin na których wystąpiła ta klęska, wykazanych w obwieszczeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb w okresie sześciodekadowym, zamieszczanych na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego.

Komisja powinna dokonać oszacowania szkód:
- w terminie 2 miesięcy od dnia ich zgłoszenia przez producenta rolnego, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji,
- w terminie 3 miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu nawalnego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi - w przypadku szkód w środku trwałym,
- w terminie 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego komisji rozpoczęcie szacowania szkód - w przypadku szacowania szkód w budynkach gospodarczych lub drzewach owocowych spowodowanych przez powódź.

Protokoły komisji powołanych przez wojewodów będą stanowiły podstawę do udzielenia wsparcia finansowego przez ARiMR.

Jedną z form takiej pomocy są tzw. kredyty klęskowe, w których spłacie pomaga Agencja, pokrywając za rolników znaczną część należnego bankom oprocentowania.

Inną formą wsparcia rolników, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia np. suszy, będzie pomoc udzielana w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych”. Uruchomienie tego działania finansowanego z PROW 2014 - 2020, zapowiedział 27 lipca na konferencji we Wrocławiu, minister rolnictwa Marek
Sawicki.

(opr.jg) źródło: ARiMR
 


Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)