Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 czerwca. Imieniny: Aliny, Anety, Benona
18/10/2021 - 16:05

Takich inwestycji Kamionka Wielka jeszcze nie widziała!

Największe inwestycje w Kamionce Wielkiej w ciągu minionych 12 miesięcy? Jest się czym pochwalić.

Kolejna odsłona podsumowania w tym zakresie, czyli Ocena Aktywności Gmin Subregionu Sądeckiego to właściwa okazja do tego, by podsumować aktywność gmin pod kątem inwestycyjnym. W szczególności dotyczy to tych inwestycji, które zawsze są przez mieszkańców najbardziej oczekiwane, czyli inwestycji infrastrukturalnych. A Kamionka Wielka ma się czym w tym zakresie pochwalić. Wymieńmy najważniejsze realizacje 2021 roku.

Wymiana oświetlenia drogowego. Na przełomie 2020/2021 dzięki inicjatywie wójta Andrzeja Stanka i sukcesowi negocjacji z właścicielem infrastruktury oświetleniowej Tauron – Biuro Obsługi Oświetlenia, w centrum miejscowości Kamionka Wielka została zmodernizowana sieć oświetlenia drogowego. W miejsce leciwych 46 opraw sodowych o łącznej mocy 6,9 KW zabudowano 66 nowoczesnych opraw opartych na technologii LED o mocy 3,4 KW. Powinno to o połowę obniżyć zużycie energii na modernizowanym odcinku.  Już we wrześniu gmina podpisała umowę na wymianę kolejnych lamp w kilku sołectwach. sumie nowego oświetlenia doczeka się aż 6 kilometrów dróg. Kosztować to będzie 600 000 zł.

Zobacz też: Rewolucja uliczna w Kamionce Wielkiej: jaśniej i o połowę taniej

Kamionka Wielka ruszyła też z budową nowej siedziby Szkoły Podstawowej w Boguszy. Obecna placówka z niemal setką uczniów i historią pisaną od początków minionego wieku, zajmuje rozbudowany budynek wraz z Ochotniczą Strażą Pożarną i nie spełnia obowiązujących w edukacji wymogów. Planowana inwestycja otrzymała wsparcie w wysokości ponad 5 500 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są one przeznaczone na zaprojektowanie i wybudowanie budynku szkoły i przedszkola wraz z salą gimnastyczną i zapleczem szatniowym. Cała inwestycja ma kosztować 6,5 mln zł. Brakujący milion gmina wyłoży z własnego gminy. Placówka ma być gotowa w ciągu dwóch lat od chwili otrzymania dofinansowania.

W roku 2021 na terenie gminy Kamionka Wielka wyremontowanych zostało blisko 8,5  km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Na remonty i modernizację dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej w 2021 roku gmina wydatkowała środki w kwocie ponad 2,3 mln zł. Jednocześnie Gmina pozyskała liczne środki zewnętrzne na realizację zadań m.in. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól. Łączna pula środków przyznanych Gminie Kamionka Wielka pochodzących z dofinansowań w 2021 roku wyniosła ponad 1,5 mln zł. Do najważniejszych inwestycji zaliczyć trzeba remont drogi gminnej „Pod Kunów” w Jamnicy i drogi „Popardowa” w Kamionce Małej. W tym wypadku dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021 w wysokości 800 424,00 zł, co stanowi 70 procent całkowitych kosztów realizacji zadania.

Zobacz też: Polski Ład pomoże dokończyć halę sportową w Kamionce Wielkiej?

Modernizacja budynku Szkolno-Przedszkolnego w m. Kamionka Wielka. W związku z koniecznością modernizacji istniejącego budynku szkoły w miejscowości Kamionka Wielka, Gmina opracowała niezbędną dokumentację i zawarła umowę z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu wraz z malowaniem istniejącej elewacji obiektu oraz wykonaniu drenażu i modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 1 120 000,00 zł, przy czym dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 771 634,00 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w m. Królowa Górna. Kolejnym zadaniem podyktowanym koniecznością modernizacji obiektów szkolnych na terenie Gminy jest trwająca realizacja ocieplenia elewacji budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w m. Królowa Górna wraz z wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją oświetlenia. Koszt realizacji zadania wynosi 371 520,74 zł, w tym dofinansowanie z RFIL w wysokości 350 000,00 zł.

Przebudowa budynku „SKALNIK”w miejscowości Kamionka Mała. Trwa procedura związana z wyborem wykonawcy robót polegających na przebudowie istniejącego budynku. W ramach przewidzianych prac budowlanych budynek zostanie zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wartość zadania szacuje się na ok. 700 tys. zł. Przyznane na ten cel dofinansowanie z RFIL wynosi nieco ponad 446 tys. zł. ([email protected] Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info UG w KW)

Takich inwestycji Kamionka Wielka jeszcze nie widziała!
Największe inwestycje w Kamionce Wielkiej w ciągu minionych 12 miesięcy? Jest się czym pochwalić. (Fot.: UG w Kamionce Wielkiej)


Dziękujemy za przesłanie błędu