Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
28/07/2019 - 08:10

Trzeci most na Dunajcu. Kto i kiedy wybierze sporną trasę drogi i łącznika?

W piątek 26 lipca w sądeckim ratuszu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie budowy trzeciego mostu na Dunajcu i łącznika DK 87 z DW 969. Mieszkańcy niemal jednomyślnie wskazali preferowaną przez siebie koncepcję. Głos w sprawie zabrała też związana z Fakro Fundacja Pomyśl o Przyszłości.

Poniżej przytaczamy fragmenty obszernego stanowiska, które wpłynęło do naszej redakcji w tej sprawie. Przy okazji warto zaznaczyć, że konflikt interesów między mieszkańcami – szczególnie okolic Tłoków (osiedle Wólki) a przedsiębiorcami odnośnie przebiegu Węgierskiej Bis wybrzmiał już dwa lata temu, a pisaliśmy o tym szczegółowo m.in. w publikacjach: 

Trzeci most na Dunajcu: jakie są oczekiwania mieszkańców Nowego Sącza?  
FAKRO w sprawie Węgierskiej Bis: będą ekrany akustyczne, będzie bezpieczniej, taniej i ekologiczniej 
Węgierska Bis 19 czerwca znów na tapecie. Wizja Fakro kontra oczekiwania mieszkańców

Wracając do obecnego stanowiska Fundacji Pomyśl o Przyszłości - jej stanowisko w dużym uproszczeniu można sprowadzić do tezy, że wola i opinia mieszkańców jest ważna, ale przy decyzji o przebiegu tego łącznika ważne są też czynniki gospodarcze i społeczne również w szerszym wymiarze.

- Tego typu inwestycje – drogowe, mostowe, kolejowe – realizuje  się na setki lat. Wokół nich tworzą się zabudowy mieszkalne, zakłady pracy, dlatego też uważamy, że debatę na ten temat należy prowadzić nie tylko z mieszkańcami bezpośrednio zamieszkałymi wzdłuż planowanych dróg lecz w szerszym zakresie, co najmniej całej Sądecczyzny, uwzględniając interes mieszkańców oraz rozwój gospodarczy regionu. Dlatego postulujemy, aby taką debatę przeprowadzić  z udziałem ekspertów, autorytetów z regionu, przedstawicieli gmin, powiatów, samorządów województwa i parlamentarzystów - czytamy w oświadczeniu Fundacji.

Dalej autorzy dokumentu przypominają, że już dwa lata temu w sprawie przebiegu planowanej drogi jak i łącznika kolejowego naniesionego w obecnie obowiązującym studium. Członkowie Fundacji przypominają, że ustalono wówczas, że „taki przebieg  jest optymalny i nie należy go zmieniać, za wyjątkiem miejsca przeprawy przez Dunajec - co pokazane jest w propozycji Sądeckiej Izby Gospodarczej. Zarówno droga, jak i łącznik kolejowy prowadzone są w jednym korytarzu komunikacyjnym, nie pozbawiając Sądecczyzny 20 ha terenów przemysłowych i jest to optymalne  rozwiązanie ze względu na aspekt drogowy jak i kolejowy”.

 - Uważamy, że rezygnacja ze wspomnianego łącznika kolejowego na rzecz puszczenia całego przyszłego ruchu kolejowego starym szlakiem kolejowym Chełmiec- Nowy Sącz Miasto – Nowy Sącz Dworzec Główny stanowi duże utrudnienie dla całej Sądecczyzny, a przede wszystkim dla  licznych mieszkańców wzdłuż starych torów.

- Na tym odcinku istnieje gęsta zabudowa budynków mieszkalnych ,w odległości kilkunastu metrów bezpośrednio od torów. Na tym odcinku kolej przecina dziewięć szlaków drogowych, na których są szlabany bądź zbyt niskie wiadukty, co przy wzmożonym ruchu kolejowym doprowadziłoby do dużych utrudnień komunikacyjnych nie tylko dla sąsiadujących mieszkańców, ale również mieszkańców całej Sądecczyzny.

- Realizacja wyżej wspomnianego łącznika kolejowego o długości około 1 km spowoduje, że cały ruch kolejowy odbywałby się przez niego, a stary odcinek kolejowy przebiegający przez centrum miasta mógłby pozostać jedynie zabytkiem jak to ma miejsce w chwili obecnej.

Na zakończenie Fundacja Pomyśl o Przyszłości zastrzega, że konsultowała to rozwiązanie z wieloma fachowcami od projektowania i urbanistyki, którzy nie mają wątpliwości co do słuszności takiego rozwiązania. - Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie szerszej debaty i wybranie najlepszego dla mieszkańców i rozwoju regionu rozwiązania – podsumowuje autor oświadczenia.     

ES [email protected] Fot.: archiwum sądeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020