Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 22 maja. Imieniny: Emila, Neleny, Romy
21/04/2024 - 17:05

Ważna zmiana w kodeksie pracy. Pracodawcy zostaną zobowiązani do ochrony płodności pracowników

Na razie nie ma projektu kompleksowo zmieniającego kodeks pracy, zwłaszcza z zakresie czasu pracy. Ministerstwo pracy proponuje korekty kolejnych przepisów w tym zakresie. Najnowszy projekt ustawy przewiduje obowiązek większej ochrony przed działaniem szkodliwych substancji, które stanowią zagrożenie dla płodności i funkcji seksualnych pracowników.

Większa ochrona dotyczy setek tysięcy osób zatrudnionych w wielu branżach – od środków ochrony roślin po warsztaty samochodowe i salony fryzjerskie.

Substancje zagrażające zdrowiu i funkcjom kreacji życia

Na swoim posiedzeniu w minionym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej zmiany w Kodeksie pracy. Ich celem jest jeszcze skuteczniejsza ochrona zdrowia pracownic i pracowników. Chodzi o zmiany w art. 222 o ochronie przed substancjami rakotwórczymi i mutagennymi, na mocy których rozszerza się katalog substancji oraz umożliwia wydanie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym, mutagennym lub reprotoksycznym w środowisku pracy.

Chodzi m.in. o takie substancje jak: toluen, styren, etoksyetanol, nitrobenzen, tlenek węgla, bisfenol A, estry kwasu ftalowego, metale.

Substancje te występują przede wszystkim przy produkcji i stosowaniu pestycydów, produkcji i przetwórstwie tworzyw sztucznych, w przemyśle gumowym, farmaceutycznym, metalurgicznym, kosmetycznym. Także w budownictwie, w placówkach ochrony zdrowia, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i warsztatach samochodowych.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

Czym są substancje reprotoksyczne?

To substancje, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na funkcje seksualne i płodność u dorosłych mężczyzn i kobiet, a także na rozwój potomstwa. Podobnie jak w przypadku czynników rakotwórczych lub mutagenów, substancje reprotoksyczne wzbudzają szczególnie duże obawy, ponieważ mogą mieć poważne i nieodwracalne skutki dla zdrowia pracowników i ich potomstwa.

Dlatego należy chronić pracowników przed substancjami o takim działaniu, uznały już dwa lata temu władze Unii Europejskiej, a Polska dopiero teraz wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/431 z dnia 9 marca 2022 r.

– W trosce o zdrowie i życie Polek i Polaków wprowadzamy w kodeksie pracy zmiany, które chronią przed działaniem szkodliwych substancji. Miejsce pracy, w którym pracownice i pracownicy realizują się zawodowo, powinno być bezpieczne – powiedziała ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu projekt ustawy zakłada, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, natomiast przepisy wykonawcze wydane na podstawie aktualnego upoważnienia ustawowego art. 222 § 3 kodeksu pracy zachowają moc przez 30 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy.   [email protected]) fot. spabielenda/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu