Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
13/07/2023 - 06:40

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 2023. Ile pieniędzy dostaniesz od pracodawcy

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu świadczeń socjalnych po złożeniu wniosku dostaną ryczałt za wczasy pod gruszą. A jaka wypłata należy się za okres przebywania na urlopie wypoczynkowym – to już nie ejst takie klarowne, zwłaszcza u pracowników otrzymujących różne ruchome składniki wynagrodzenia. Największy problem nawet doświadczonym księgowym sprawie uwzględnianie przy wymiarze wynagrodzenia za urlop różnego rodzaju premii.

Kiedy i jak premie za pracę są wliczane do wynagrodzenia za czas urlopu?

Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę przysługuje wynagrodzenie. Przy ustalaniu jego podstawy uwzględnia się różne elementy, takie jak premie czy nagrody. Jednak nie wszystkie z nich wchodzą w skład wynagrodzenia urlopowego.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pewne składniki, takie jak jednorazowe premie uznaniowe za wykonanie określonego zadania, premie jubileuszowe czy nagrody zakładowe, nie są wliczane do podstawy wynagrodzenia urlopowego. Składniki dodatkowe, czyli np. roczne premie, tzw. trzynastki czy odprawy emerytalno-rentowe, również nie są uwzględniane w podstawie wynagrodzenia urlopowego.

Wynagrodzenie za urlop: która premia je podwyższy?

Najbardziej problematycznymi składnikami przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy są jednorazowe premie, które pracownik otrzymuje za wykonanie konkretnego zadania lub za dane osiągnięcie w formie premii motywacyjnych.

– Te świadczenia nie są uwzględniane w wynagrodzeniu urlopowym, ponieważ są przyznawane na podstawie decyzji pracodawcy i nie stanowią roszczenia pracownika – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

– Sąd Najwyższy potwierdził, że premia uznaniowa ma charakter nagrody i nie jest obowiązkowym składnikiem wynagrodzenia, a także nie mieści się w pojęciu wynagrodzenia urlopowego.

Natomiast premie regulaminowe, które są wypłacane w określonych okresach i są mierzalne oraz zapisane w regulaminie pracy, wliczane są do podstawy wynagrodzenia urlopowego, bo stanowią wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków służbowych.

Ekspert inFakt zwraca uwagę, że nazewnictwo samo w sobie nie ma znaczenia, jeśli w regulaminie lub umowie o pracę zawarte są warunki otrzymania premii uznaniowej, takie jak konkretne kryteria mierzalne.

Jak jest wyliczane wynagrodzenie za urlop

– W takim przypadku Sąd Najwyższy stwierdził, że świadczenia pieniężne nazywane premią uznaniową wypłacane pracownikowi systematycznie za wykonywanie regularnych obowiązków służbowych stanowią składnik wynagrodzenia za pracę, w tym wynagrodzenia urlopowego – wskazuje Piotr Juszczyk.

Wysokość wynagrodzenia urlopowego jest ustalana poprzez podzielenie jej podstawy przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, za który ustalono tę podstawę. Następnie mnoży się kwotę wynagrodzenia za jedną godzinę przez liczbę godzin, które pracownik przepracowałby w czasie urlopu, zgodnie z obowiązującym rozkładem czasu pracy, gdyby nie korzystał z wolnego.

Wynagrodzenie za urlop na przykładzie

Przykładowo: pracownik w lipcu 2023 r. będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni (80 godzin). Jego wynagrodzenie składa się z płacy zasadniczej w stałej wysokości 3600 zł oraz miesięcznych premii regulaminowych. W trzech miesiącach poprzedzających urlop premie wyniosły odpowiednio:

  • 1050 zł w czerwcu,

  • 950 zł w maju,

  • 1100 zł w kwietniu,

a pracownik przepracował odpowiednio 168 godz., 168 godz. i 152 godz., czyli łącznie 488 godzin.

W pierwszej kolejności sumujemy premie z ostatnich 3 miesięcy, co daje wynik 3 100 zł.

Następnie ustalamy wynagrodzenie za 1 godzinę ze zmiennych składników wynagrodzenia, poprzez podzielenie sumy prowizji przez liczbę godzin pracy z tych trzech miesięcy, a więc 3 100 zł / 488 h = 6,35 zł.

Kolejnym krokiem jest ustalenie wynagrodzenia urlopowego z premii mnożąc liczbę godzin urlopu przez stawkę za godzinę, a więc 80 h x 6,35 zł = 508 zł.

Pracownik jest zatrudniony ze stałą pensją, a więc wynagrodzenie za lipiec wyniesie 3600 zł + 508 zł + ewentualna premia za lipiec.

W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie godzinowe, należałoby również dokonać wyliczenia wynagrodzenia zasadniczego analogicznie jak przy premii.  ([email protected]) fot. pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim

 

 Dziękujemy za przesłanie błędu